Propozycja zakazu stosowania PFAS w piankach przeciwpożarowych

Propozycja zakazu stosowania PFAS w piankach przeciwpożarowych

Propozycja zakazu stosowania PFAS w piankach przeciwpożarowych

Europejska Agencja Chemikaliów przedstawiła propozycję ogólnounijnego ograniczenia wszystkich substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w piankach przeciwpożarowych.

Ograniczenie ma na celu zmniejszenie emisji PFAS do środowiska. Według przeprowadzonego badania w ciągu 30 lat zmniejszenie emisji może wynosić nawet 13 000 ton. Szacowane koszty dla społeczeństwa wynosiłyby w tym okresie około 7 miliardów euro. Obejmują one m.in. koszty modyfikacji sprzętu do stosowania pianek wolnych od PFAS, czyszczenia sprzętu w celu usunięcia pozostałości PFAS oraz różnicę w cenie pomiędzy PFAS a piankami gaśniczymi alternatywnymi.

Wniosek opiera się na informacjach dostępnych w momencie jego przygotowania i w miarę postępu technologicznego oraz pojawienia się nowych informacji może zostać zaktualizowany. Konsultacje mają rozpocząć się 23 marca 2022r.i potrwać przez kolejnych 6 miesięcy. Udział w konsultacjach może wziąć każdy, kto posiada oparte na dowodach uwagi dotyczące wniosku. ECHA zorganizuje również internetową sesję informacyjną w dniu 5 kwietnia, aby wyjaśnić proces wprowadzania ograniczeń i pomóc zainteresowanym wziąć czynny udział w konsultacjach.

Oprócz zastosowań PFAS w piankach przeciwpożarowych, pięć krajów europejskich (Holandia, Niemcy, Dania, Szwecja i Norwegia) pracuje nad propozycją ograniczenia, która obejmie wszystkie PFAS w innych zastosowaniach. Planują przedłożyć swój wniosek do ECHA w styczniu 2023 r. Ocena ryzyka sporządzona we wniosku dotyczącym ograniczenia stosowania PFAS w piankach przeciwpożarowych dotyczy wszystkich PFAS, co utoruje drogę do oceny ryzyka w szerszym ograniczeniu tych substancji.

Następne kroki

Komitety naukowe ECHA ds. Oceny Ryzyka i Analizy Społeczno-Ekonomicznej rozpoczną teraz ocenę proponowanych opcji ograniczeń. W swojej ocenie uwzględnią dowody naukowe otrzymane podczas konsultacji.

Wspólna opinia obu komitetów spodziewana jest w 2023 r. Wraz z 27 państwami członkowskimi UE Komisja Europejska podejmie decyzję w sprawie ograniczenia i jego warunków – na podstawie wniosku i opinii komitetów.

Cały artykuł: https://echa.europa.eu/sk/-/proposal-to-ban-forever-chemicals-in-firefighting-foams-throughout-the-eu