Mapowanie chemikaliów potencjalnie szkodliwych

Mapowanie chemikaliów potencjalnie szkodliwych

Mapowanie chemikaliów potencjalnie szkodliwych

Kolejny krok w mapowaniu chemikaliów potencjalnie szkodliwych, celem oceny wszystkich zarejestrowanych substancji do 2027 roku.

Głównym źródłem informacji o chemikaliach są dane rejestracyjne substancji składane w ramach rejestracji REACH. ECHA stworzyła narzędzie do mapowania wszystkich zarejestrowanych substancji, w którym każda substancja przypisywana jest do odpowiedniej kategorii. Celem ECHA jest przegląd do 2027 roku wszystkich zarejestrowanych substancji chemicznych w ilości powyżej 1 tony rocznie, przyporządkowanie ich do odpowiedniej kategorii oraz ocena dalszych działań regulacyjnych każdej substancji (lub grupy substancji).

W 2021 roku ECHA oceniła 250 substancji wysokotonażowych, które do tej pory nie miały przypisanej kategorii, stawiając kolejny krok do zrealizowania wyznaczonego celu. Dla grupy substancji zarejestrowanych w przedziale 1-100 ton pozostało już jedynie 1300 substancji chemicznych, nieprzyporządkowanych do żadnej grupy.  

W 2021r. ECHA oceniła łącznie 1900 substancji chemicznych oraz dokonała kategoryzacji w oparciu o dalsze potrzeby regulacyjne dla każdej substancji. Wyniki przedstawiały się następująco:

  • 300 sklasyfikowano do dalszego zarządzania ryzykiem
  • 800 wymaga większej ilości danych rejestracyjnych celem oszacowania zagrożeń
  • 800 nie wymaga dalszych działań

Wprowadzono również nową pulę zwaną „oceną potrzeb regulacyjnych”, aby pokazać, które substancje są poddawane ocenie grupowej.

W grudniu 2021 roku ECHA opublikowała pierwsze informacje dotyczące oceny grupowej substancji. Mają one przybliżyć przedsiębiorców do działań ECHA oraz umożliwić przewidywanie dalszych kroków które planuje w przyszłości podjąć komisja, a także opracować plan zastępowania szkodliwych substancji na bezpieczniejsze alternatywy.

Na stronie ECHA znajdują się pełna lista substancji wraz z przypisaną kategorią, lub informacją czy substancja podlega dalszym potrzebom regulacyjnym, czy ocena została już zakończona, czy jest ona w trakcie opracowywania. Dla każdej substancji tabela pokazuje również organ oceniający (zgłaszający), problem, status i sugerowane działania następcze oraz datę ostatniej aktualizacji wpisu na liście.

Wyniki oceny są dla przedsiębiorców kluczową kwestią, ponieważ mogą wpłynąć na:

  • włączenie substancji do listy zezwoleń
  • ograniczenia w stosowaniu niektórych substancji, w tym substancji ED
  • potrzebę aktualizacji rejestracji REACH

Jeszcze w tym roku ECHA opublikuje dokładną analizę procesu mapowania oraz sugestie dotyczące dalszych działań regulacyjnych.

Link ECHA https://echa.europa.eu/pl/-/mapping-of-potentially-harmful-chemicals-on-target-to-meet-2027-goal

Ekotox link ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI – bądź w zgodzie z przepisami

expert advice