HEMA – metakrylan 2-hydroksyetylu di-HEMA TMHDC – Zakaz sprzedaży produktów kosmetycznych do paznokci konsumentom

HEMA – metakrylan 2-hydroksyetylu di-HEMA TMHDC – Zakaz sprzedaży produktów kosmetycznych do paznokci konsumentom

HEMA – metakrylan 2-hydroksyetylu di-HEMA TMHDC – Zakaz sprzedaży produktów kosmetycznych do paznokci konsumentom

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/1682 z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1682&from=EN

Przypadki uczulającego działania produktów do paznokci zawierających HEMA i di-HEMA TMHDC zgłoszone w niektórych państwach członkowskich skłaniają Komisję do wniosku, że istnieje ryzyko, iż takie produkty mogą być stosowane z niedostateczną precyzją, powodując kontakt ze skórą przylegającą do płytki paznokcia.

Produkty kosmetyczne do paznokci zawierających substancje HEMA a di-HEMA TMHDC:

Począwszy od dnia 3 czerwca 2021 r. nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w powyższych warunkach.

Począwszy od dnia 3 września 2021 r. nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów zawierających tę substancję i niespełniających wymogów określonych w powyższych warunkach.

Warunki i ostrzeżenia na opakowaniach:

Tylko do użytku profesjonalnego

Może powodować reakcję alergiczną


Oferowane webinary: https://trainingeu.eu/pl


Centrum Ekotoksykologiczne oferuje szeroki zakres usług doradczych w zakresie:

  • Kosmetyki – ocena bezpieczeństwa, CPNP – wsparcie dla producentów, importerów, osób odpowiedzialnych;
  • Zarządzania chemikaliami – doradztwo i wsparcie (REACH i CLP Screening, wewnętrzny system zarządzania chemikaliami);
  • Usługi wsparcia legislacyjnego – dla wyrobów, substancji chemicznych i mieszanin;
  • REACH – rejestracja, procedura udzielania zezwoleń, IUCLID, QSAR, ocena danych, analiza luk w danych i inne;
  • CLP – klasyfikacja, oznakowanie, notyfikacje do ECHA;
  • Karty Charakterystyki – sporządzanie i doradztwo;
  • E-SDS i Scenariusze Narażenia;
  • Detergenty;
  • Produkty biobójcze;
  • Oprogramowanie do sporządzania kart charakterystyki – CHEMDOX;

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

ul. Dulęby 7
40-833 Katowice, Polska
Email: ekotoks(at)ekotoks.pl
Tel.: 32 202 90 34
Mob.: + 48 793 988 790
Web: https://ekotox.pl/, http://reachconference.eu/
FB
Twitter