Łatwiejsza rejestracja produktów przeznaczonych do dezynfekcji

Łatwiejsza rejestracja produktów przeznaczonych do dezynfekcji

Łatwiejsza rejestracja produktów przeznaczonych do dezynfekcji

Informujemy, że zgodnie z komunikatem z dnia 13 marca 2020, który pojawił się na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest możliwość rejestracji produktów biobójczych przeznaczonych do dezynfekcji według uproszczonej procedury (odstępstwo od wymogów rejestracyjnych zgodnie z art. 55 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 528/2012 z 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.

Takie pozwolenie może zostać wydana na 180 dni. Daje to czas na skompletowanie dokumentacji do pełnej rejestracji. W tej chwili nie są przewidziane dodatkowe opłaty za rozpatrzenie wniosku.

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje pomoc w przygotowaniu dokumentów oraz przeprowadzenie całej procedury.

Więcej informacji – Produkty biobójcze https://ekotox.pl/o-firmie/oferta/produkty-biobojcze/


webinar

Oferowane webinary: https://trainingeu.eu/pl


CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

  • Zapewnienie zgodności z przepisami (EU REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POP)
  • Karty charakterystyki i rejestracja produktów/mieszanin w krajach UE (zgłaszanie do centrów zatruć), kody UFI.
  • Produkty biobójcze
  • Bezpieczeństwo kosmetyków
  • Zarządzanie chemikaliami i oceny ryzyka
  • Ocena zagrożeń

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

ul. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks(at)ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://ekotox.pl/, http://reachconference.eu/
FB
Twitter