Wspólna ogólnoeuropejska ocena czynników powodujących zanieczyszczenie chemiczne i jego wpływ przeprowadzona przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) i Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) 

Wspólna ogólnoeuropejska ocena czynników powodujących zanieczyszczenie chemiczne i jego wpływ przeprowadzona przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) i Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) 

Wspólna ogólnoeuropejska ocena czynników powodujących zanieczyszczenie chemiczne i jego wpływ przeprowadzona przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) i Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) 

ECHA/NR/24/11

Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju w kierunku środowiska wolnego od toksyn (CSS) obejmuje dwa nadrzędne cele prawodawstwa w zakresie chemikaliów: zapobieganie szkodom dla ludzi i planety powodowanym przez niebezpieczne chemikalia i ich toksyczne skutki oraz wspieranie przemysłu EU w produkcji bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów.

Jako jedno z działań CSS, Europejska Agencja Środowiska (EEA), Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) i Komisja Europejska (KE). Opracowały ramy wskaźników dotyczących chemikaliów, aby wspierać te cele. Celem tych ram jest monitorowanie czynników i skutków zanieczyszczenia chemicznego oraz pomiar skuteczności przepisów dotyczących chemikaliów.

Platforma ma pulpit nawigacyjny online dostępny tutaj:

https://www.eea.europa.eu/en/european-zero-pollution-dashboards/chemicals-strategy-for-sustainability

Strona ECHA: https://echa.europa.eu/pl/-/eu-agencies-more-work-needed-to-make-chemicals-safe-and-sustainable

Strona Centrum Ekotoksykologicznego: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/

Konferencja REACH 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training