Unia Europejska zmienia zastosowania niektórych nanomateriałóww produktach kosmetycznych

Unia Europejska zmienia zastosowania niektórych nanomateriałóww produktach kosmetycznych

Unia Europejska zmienia zastosowania niektórych nanomateriałóww produktach kosmetycznych

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/858 z dnia 14 marca 2024 r.


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 obejmuje regulacje dotyczące wielu składników, takich jak kopolimer styren/akrylan. Wprowadza również ograniczenia dotyczące soli sodowej kopolimeru styren/akrylan i innych substancji, stosowanych w produktach kosmetycznych.

Badania Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów w sprawie bezpieczeństwa nanomateriałów w produktach kosmetycznych wykazały, że w/w nanomateriały mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, jeśli zostaną wykorzystane jako składnik w produktach kosmetycznych.

Zastosowanie hydroksyapatytu w produktach kosmetycznych

Rozporządzenie Komisji (EU) 2024/858: Rendelet – EU – 2024/858 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Ekotox kosmetyki: https://ekotox.eu/cosmetics-2/