Dyrektywa w sprawie wody pitnej

Dyrektywa w sprawie wody pitnej

Dyrektywa w sprawie wody pitnej

Komisja Europejska opublikowała sześć nowych aktów prawnych w ramach dyrektywy w sprawie wody pitnej. Wyznaczają one ramy minimalnych wymagań higienicznych dla materiałów i certyfikacji produktów mających kontakt z naszą wodą pitną.

Nowe ramy regulacyjne obejmują:

• Europejskie wykazy pozytywne substancji wyjściowych, składów i składników. Które są dopuszczone do stosowania w materiałach produkcyjnych mających kontakt z wodą pitną.

• Metodologie oceny ryzyka i wymogi informacyjne dotyczące przeglądu substancji wyjściowych, składów i składników. Które mogłyby zostać dodane do wykazów pozytywnych.

• Procedury administracyjne dotyczące aktualizacji wykazów pozytywnych.


    Pod koniec 2025 r. podmioty gospodarcze i organy krajowe mogą zacząć powiadamiać ECHA o zamiarze zaproponowania zmian w europejskich wykazach pozytywnych. Od końca 2026 r. mogą zacząć składać do ECHA wnioski o dodanie nowych wpisów oraz o zmianę. Lub usunięcie istniejących wpisów z europejskich list pozytywnych.


    Europejskie listy pozytywne: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L_202400367#msdynttrid=6_Z9sTlh8PoLztrQtvysrxrmCVrOQCTxjZpy8JpfjFw

    Strona internetowa Ekotox Chemicals Management: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/

    Konferencja REACH 2024: Konferencja REACH 2024 – Szkolenie Ekotox