Wniosek w sprawie ograniczeń większej liczby substancji związków chromu (VI) 

Wniosek w sprawie ograniczeń większej liczby substancji związków chromu (VI) 

Wniosek w sprawie ograniczeń większej liczby substancji związków chromu (VI) 

ECHA/NR/24/13 

Komisja Europejska zwróciła się do ECHA o poszerzenie wykazu substancji podlegającym ograniczeniom REACH. Tak aby obejmował on co najmniej 12 związków chromu (VI). 

Helsinki, 8 maja 2024 r. – ECHA otrzymała od Komisji zaktualizowane pełnomocnictwo do przygotowania wniosku w sprawie ewentualnego ograniczenia dotyczącego substancji zawierających chrom (VI). Niniejsza aktualizacja uzupełnia pierwotny wniosek z września 2023 r. W którym skoncentrowano się na dwóch pozycjach znajdujących się obecnie w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń REACH. A mianowicie jest to tlenek chromu (VI) (pozycja 16) i kwas chromowy (VI) (pozycja 17). 

Zaktualizowany wykaz obejmuje obecnie substancje chromu (VI) określone w pozycjach 16–22 i 28–31 wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń REACH. Ponadto ECHA została poproszona o uwzględnienie we wniosku w sprawie ograniczeń innych substancji chromu (VI) niewymienionych w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń. W szczególności chromianu (VI) baru (numer EC 233-660-5). Substancje te mogą stanowić zagrożenie dla pracowników i społeczeństwa, jeżeli są stosowane jako substytuty chromu (VI) podlegające obowiązkowi uzyskania zezwolenia. 

Biorąc pod uwagę szerszy zakres, ECHA przedłoży wniosek w sprawie ograniczeń do dnia 11 kwietnia 2025 r. 

Link do wiadomości ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/restriction-proposal-on-chromium-vi-to-cover-more-substances  

Strona internetowa Ekotox Chemicals Management: https://ekotox.eu/chemicals-management/ 

Konferencja REACH 2024: Konferencja REACH 2024 – Szkolenie Ekotox