Udzielenie zezwolenia na związki chromu(VI)

Udzielenie zezwolenia na związki chromu(VI)

Udzielenie zezwolenia na związki chromu(VI)

Przyszli wnioskodawcy ubiegający się o zezwolenie mogą złożyć wniosek o sesję informacyjną opartą na telekonferencji z ECHA w celu wyjaśnienia kwestii regulacyjnych i proceduralnych związanych z procesem składania wniosku o zezwolenie stosowania substancji chemicznych podlegających procedurze udzielania zezwoleń. Sesje mają na celu umożliwienie przyszłym wnioskodawcom zadawania szczegółowych pytań dotyczących regulacyjnych i proceduralnych aspektów procesu ubiegania się o zezwolenie.

Ponieważ w nadchodzących latach spodziewana jest duża liczba wniosków o udzielenie zezwolenia na zastosowania sześciowartościowego chromu [Cr(VI)], ECHA zmieni sposób prowadzenia sesji informacyjnych dla tych zastosowań. Do tej pory sesje indywidualne zostaną zastąpione sesjami dla grup kilkuosobowych.

Pierwsza sesja grupowa dla zastosowań sześciowartościowego chromu odbędzie się 15 lutego 2023 r., a kolejne będą organizowane w zależności od potrzeb podmiotów. Przyszłe terminy zostaną ogłoszone w biuletynie.

https://echa.europa.eu/pl/applying-for-authorisation/pre-submission-information-sessions

Centrum Ekotoksylokogiczne oferuje wsparcie podczas procedury udzielania zezwoleń na stosowanie chemikaliów.