Propozycja identyfikacji dziewięciu nowych substancji jako SVHC

Propozycja identyfikacji dziewięciu nowych substancji jako SVHC

Propozycja identyfikacji dziewięciu nowych substancji jako SVHC

Weź udział w konsultacjach i wyraź swoją opinię na temat propozycji identyfikacji 9 nowych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. Komentarze można przekazać do 17 października 2022 r.

Zaproponowane substancje i przykłady ich zastosowań to:

  • 4,4′-sulphonyldiphenol (bisphenol S; BPS) (EC 201-250-5, CAS 80-09-1). Wykorzystywany do produkcji celulozy, papieru i wyrobów papierniczych, tekstyliów, skór lub futer oraz chemikaliów.
  • Perfluoroheptanoic acid and its salts (EC -, CAS -). Substancje nie są zarejestrowane w systemie REACH.
  • Melamine (EC 203-615-4, CAS 108-78-1). Stosowana w polimerach i żywicach, produktach powłokowych, klejach i uszczelniaczach, produktach do obróbki skóry i chemikaliach laboratoryjnych.
  • Isobutyl 4-hydroxybenzoate (EC 224-208-8, CAS 4247-02-3). Stosowany w produkcji substancji i wyrobów powłokowych, wypełniaczy, szpachli, tynków, modeliny oraz tuszy i tonerów.
  • Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (EC -, CAS -). Stosowany jako środek zmniejszający palność i jako plastyfikator do elastycznego polichlorku winylu oraz do stosowania w izolacji przewodów i kabli, folii i arkuszy, podkładów dywanowych, tkanin powlekanych, okładzin ściennych i klejów.
  • Barium diboron tetraoxide (EC 237-222-4, CAS 13701-59-2). Stosowany w farbach i powłokach.
  • Reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine (FC-770) (EC 473-390-7, CAS -). Wykorzystywane w wyrobach, przez profesjonalnych pracowników (powszechne zastosowania), w formułowaniu lub przepakowywaniu, w zakładach przemysłowych i przy produkcji.
  • 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropylidenediphenol (tetrabromobisphenol-A; TBBPA) (EC 201-236-9, CAS 79-94-7). Stosowany jako reaktywny środek zmniejszający palność i jako dodatek zmniejszający palność w produkcji żywic polimerowych, w produktach takich jak płytki drukowane z powłoką epoksydową, płytki drukowane, papier i tekstylia.
  • 1,1′-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene] (EC 253-692-3, CAS 37853-59-1). Substancja nie jest zarejestrowana w systemie REACH.

Termin składania uwag: 17 października 2022 r.

Więcej informacji: https://echa.europa.eu/pl/substances-of-very-high-concern-identification