Substancje uczulające skórę w mieszaninach konsumenckich – zaproszenie do zgłaszania uwag

Substancje uczulające skórę w mieszaninach konsumenckich – zaproszenie do zgłaszania uwag

Substancje uczulające skórę w mieszaninach konsumenckich – zaproszenie do zgłaszania uwag

Substancje uczulające skórę w mieszaninach konsumenckich – zaproszenie do zgłaszania uwag

Francja, Irlandia i Niemcy zwracają się do zainteresowanych stron o przedstawienie informacji na temat substancji wykazujących działanie uczulające na skórę, w mieszaninach przeznaczonych dla konsumentów. Uwagi obejmują również dane dotyczące rodzajów zastosowań, planowanych zastąpień, danych epidemiologicznych dotyczących alergicznego kontaktowego zapalenia skóry oraz informacji o kosztach opieki zdrowotnej.

Termin dostarczenia danych: 30.09.2022.

Celem niniejszego Wezwania do Dowodów jest zebranie informacji na temat:

  • sektorów i rodzaju zastosowań, których dotyczą substancje uczulające;
  • obecnie obowiązujących działań (np. zmiana składu, zmniejszenie stężenia, szczególne opakowanie, warunki stosowania) w celu zminimalizowania narażenia konsumentów;
  • danych w zakresie działań związanych z zastępowaniem substancji, dostępnością zamienników i kosztów alternatyw lub powodów do braku możliwości zastąpienia substancji;
  • określenia siły działania substancji uczulających skórę i ich funkcji technicznych w mieszaninach;
  • bezpiecznego użytkowania produktów konsumenckich;
  • epidemiologii alergicznego kontaktowego zapalenia skóry oraz kosztów zdrowotnych;
  • metod analitycznych do wykrywania obecności substancji uczulających skórę w mieszaninach.

W celu przesłania swoich danych oraz informacji należy skontaktować się z organem niemieckim: chemg (at) baua.bund.de

Link do strony ECHA: https://echa.europa.eu/pl/calls-for-comments-and-evidence/-/substance-rev/70301/term

Zarządzanie Chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/