Aktualizacja Niebieskiego Przewodnika

Aktualizacja Niebieskiego Przewodnika

Aktualizacja Niebieskiego Przewodnika

Niebieski przewodnik – wdrażanie unijnych przepisów dotyczących produktów 2022

Komisja Europejska opublikowała aktualizację Niebieskiego Przewodnika, który zawiera informacje o wdrażaniu unijnych przepisów dotyczących produktów i ich wdrażania na rynek europejski. Jest to zbiór informacji o prawie produktowym. Przewodnik ma na celu lepsze zrozumienie przepisów UE dotyczących produktów oraz ułatwienie ich jednolitego stosowania we wszystkich sektorach na całym jednolitym rynku.

Przepisy dotyczące produktów obejmują na przykład zabawki, przyrządy pomiarowe, sprzęt radiowy, sprzęt elektryczny niskiego napięcia, wyroby medyczne, produkty nawozowe. Niebieski przewodnik zawiera również wyjaśnienia i porady dotyczące europejskiego systemu oceny zgodności, akredytacji laboratoriów, oznakowania CE i nadzoru rynku.

Nowa wersja uwzględnia między innymi nowe rozporządzenie w sprawie nadzoru rynku. Omawia również specyficzne cechy, takie jak sprzedaż na odległość, udostępnianie produktów na rynku fizycznym modyfikacjom lub aktualizacjom oprogramowania oraz ocena organów oceny zgodności.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2022:247:TOC

https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/