SSbD – Bezpieczne i zrównoważone projektowanie

SSbD – Bezpieczne i zrównoważone projektowanie

SSbD – Bezpieczne i zrównoważone projektowanie

SSbD – Bezpieczne i zrównoważone projektowanie

SSdB – (Safe and sustainable by design) opublikowany raport techniczny JRC pt. „Bezpieczne i zrównoważone projektowanie chemikaliów i materiałów” zawiera ramy kryteriów i definicji procedury oceny bezpieczeństwa chemikaliów i materiałów.

Strategia UE w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju (CSS) oraz jej plan działania przewiduje opracowanie ram i kryteriów, celem zdefiniowania bezpiecznych i zrównoważonych kryteriów w fazie projektowania chemikaliów i materiałów.

SSbD to podejście wspierające projektowanie, rozwój, produkcję oraz stosowanie chemikaliów i materiałów, które koncentruje się na zapewnieniu pożądanej funkcji (lub usługi), przy jednoczesnym unikaniu lub minimalizowaniu szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka i na środowisko.

Koncepcja SSbD skupia swoją uwagę na aspektach w dziedzinie bezpieczeństwa, obiegu zamkniętego i funkcjonalności chemikaliów i materiałów, z jednoczesnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju w całym ich cyklu życia, a także minimalizując ich wpływ na środowisko.

SSbD ma na celu ułatwienie przejścia przemysłowego na bezpieczną, bez zanieczyszczeń, neutralną dla klimatu i zasobooszczędną gospodarkę, zajmując się negatywnymi skutkami dla ludzi, ekosystemów i bioróżnorodności z perspektywy cyklu życia.

Pełny raport dostępny na stronie: JRC Publications Repository – Safe and sustainable by design chemicals and materials – Framework for the definition of criteria and evaluation procedure for chemicals and materials (europa.eu) Zarządzanie chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/