Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności

Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności

Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności

Europejski Zielony Ład to nowa strategia UE na rzecz wzrostu.

Strategia Komisji zawiera plan działania mający na celu:

  • Zakaz stosowania najbardziej szkodliwych substancji chemicznych w produktach konsumenckich – dopuszczenie tych chemikaliów tylko tam, gdzie ich stosowanie jest niezbędne.
  • Zwróć uwagę na efekt koktajlu chemikaliów podczas oceny ryzyka chemicznego.
  • Stopniowe wycofywanie substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w UE, chyba że ich stosowanie jest niezbędne.
  • Zwiększenie inwestycji i zdolności innowacyjnych w zakresie produkcji i stosowania chemikaliów, które są bezpieczne i zrównoważone z założenia przez cały cykl ich życia.
  • Promowanie dostaw i zrównoważonego charakteru chemikaliów o krytycznym znaczeniu dla UE.
  • Ustanowienie prostszego procesu „jedna substancja, jedna ocena” w celu oceny ryzyka i zagrożeń związanych z chemikaliami.
  • Odgrywaj wiodącą rolę na świecie, promując i promując wysokie standardy bezpieczeństwa chemicznego, a nie eksportując chemikaliów zakazanych w UE.

Strategia w zakresie chemikaliów

EKOTOX CENTERS ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI – bądź w zgodzie z przepisami