Składanie powiadomień dalszego użytkownika o dozwolonych zastosowaniach

Składanie powiadomień dalszego użytkownika o dozwolonych zastosowaniach

Składanie powiadomień dalszego użytkownika o dozwolonych zastosowaniach

Jeśli jesteś dalszym użytkownikiem substancji wymienionej w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV) i stosujesz ją na podstawie zezwolenia udzielonego dostawcy znajdującemu się na dalszym etapie łańcucha dostaw, musisz powiadomić ECHA o swoim zastosowaniu. Dodatkowo stosując substancję należy przestrzegać warunków zezwolenia, które Twój dostawca ma obowiązek przedstawić w karcie charakterystyki.

Aby sprawdzić, czy stosowanie substancji wymienionej w załączniku XIV jest dozwolone, należy wykonać następujące czynności:

  1. Sprawdź kartę charakterystyki (SDS): Numer autoryzacji znajduje się w karcie charakterystyki otrzymanej od dostawcy.
  2. Sprawdź etykietę: Numer zezwolenia jest również na etykiecie substancji lub mieszaniny. Jest on zgodny z formatem „REACH/x/x/x”.
  3. Skontaktuj się z dostawcą: Jeśli nie możesz znaleźć numeru autoryzacji w żadnym z tych miejsc, skontaktuj się z dostawcą w celu uzyskania potwierdzenia.

Należy powiadomić ECHA w ciągu trzech miesięcy od pierwszej dostawy substancji. Obowiązek ten rozpoczyna się po opublikowaniu decyzji o udzieleniu zezwolenia w Dzienniku Urzędowym.

Należy przesłać następujące informacje:

  • Dane Twojej firmy
  • Numer autoryzacji
  • Informacje kontaktowe

Można również podać szczegółowe informacje na temat typowego rocznego tonażu i liczby pracowników stosujących daną substancję. Dodatkowo można załączyć krótki opis swojego zastosowania i wszelkich działań związanych z potencjalnymi substytucjami.

Jeżeli decyzja o udzieleniu zezwolenia wymaga podania określonych danych, takich jak informacje o narażeniu, należy dołączyć do zgłoszenia plik w terminie określonym w decyzji.

Tworzenie dokumentacji zgłoszeniowej w IUCLID

Należy sporządzić dokumentację IUCLID w celu zgłoszenia ECHA swojego zastosowania. Można to zrobić w aplikacji na komputerze lub skorzystać z programu IUCLID w ramach usług ECHA w chmurze. IUCLID 6 w naszych usługach w chmurze jest bezpłatny i zawsze posiada najnowsze aktualizację.

Przysyłanie zgłoszenia

Aby przesłać zgłoszenie potrzebne jest aktywne konto REACH-IT. Linki do systemu REACH-IT znajdują się po prawej stronie tej strony.

Zarejestruj się w systemie REACH-IT (pomiń ten krok, jeśli Twoje przedsiębiorstwo ma już konto). Zaloguj się do systemu REACH-IT. Z menu wybierz opcję „Prześlij dokumentację IUCLID” w sekcji „Powiadamianie dalszych użytkowników o dozwolonych zastosowaniach”. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora zgłoszeń.

W jaki sposób dokonać zgłoszenia dalszego użytkownika dotyczącego dozwolonego stosowania (youtube.com)

Strona internetowa ECHA: Składanie zgłoszeń dalszych użytkowników w odniesieniu do zastosowań objętych zezwoleniem – ECHA (europa.eu) Konferencja REACH 2024: https://ekotox.eu/reach-conference-2024/