Przedłużenie okresu trwania unijnego programu oceny substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych

Przedłużenie okresu trwania unijnego programu oceny substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych

Przedłużenie okresu trwania unijnego programu oceny substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2024/1398 z dnia 14 marca 2024 r.

zapewnia kontynuację programu prac w zakresie systematycznego przeglądu wszystkich substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych, zainicjowanego zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Program prac ma zostać wdrożony do 31 grudnia 2024 r. Jednak jego realizacja jest znacznie opóźniona ze względu na zasoby państw członkowskich, pojawiające się problemy techniczne i opracowanie wytycznych oraz wprowadzenie nowych kryteriów naukowych stworzonych w celu określenia właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

Biorąc pod uwagę, że program prac nie zostanie wdrożony do dnia 31 grudnia 2024 r. Konieczne jest przedłużenie jego okresu obowiązywania do 2030 r., z czym zgadza się Komisja.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401398

Strona internetowa produktów biobójczych Ekotox: https://ekotox.pl/o-firmie/oferta/produkty-biobojcze/