Retinol, octan retinylu, palmitynian retinylu (witamina A) + inne substancje ograniczone w produktach kosmetycznych  

Retinol, octan retinylu, palmitynian retinylu (witamina A) + inne substancje ograniczone w produktach kosmetycznych  

Retinol, octan retinylu, palmitynian retinylu (witamina A) + inne substancje ograniczone w produktach kosmetycznych  

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/996,
z dnia 3 kwietnia 2024 r.
zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania witaminy A, genisteiny, daidzeiny, kwasu kojowego, alfa-arbutyny i arbutyny oraz niektórych substancji potencjalnie zaburzających gospodarkę hormonalną w produktach kosmetycznych. 

UE ogranicza stosowanie witaminy A, alfa-arbutyny i arbutyny, genisteiny, daidzeiny, kwasu kojowego, triklokarbanu i triklosanu w produktach kosmetycznych.  

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/996: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400996  

Strona internetowa Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca kosmetyków: https://ekotox.pl/o-firmie/oferta/produkty-kosmetyczne/