Metyloparaben w kosmetykach – nowa opinia 

Metyloparaben w kosmetykach – nowa opinia 

Metyloparaben w kosmetykach – nowa opinia 

Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów OPINIA SCCS w sprawie Metyloparabenu  
(CAS No. 99-76-3, EC No. 202-785-7) przyjęta w drodze procedury pisemnej w dniu 14 grudnia 2023 r.  

„Na podstawie oceny bezpieczeństwa, uwzględniającej wszystkie dostępne dane oraz obawy związane z działaniem hormonalnym substancji, SCCS stwierdza, że stosowanie metyloparabenu jako środka konserwującego w produktach kosmetycznych w stężeniach do 0,4% (w przeliczeniu na kwas) jest bezpieczne.” 

Oryginalny dokument SCCS: sccs_o_276_final.pdf (europa.eu) 

Ekotox kosmetyki: https://ekotox.eu/cosmetics-2/ ; https://ekotox.pl/o-firmie/oferta/produkty-kosmetyczne/ 

Ekotox training & webinars: https://ekotoxtraining.com/