Kontrola PCN – Forum egzekwowania prawa ECHA 

Kontrola PCN – Forum egzekwowania prawa ECHA 

Kontrola PCN – Forum egzekwowania prawa ECHA 

Forum ds. egzekwowania przepisów ECHA przygotowuje projekt, którego celem jest sprawdzenie, czy dostawcy poinformowali ośrodki kontroli zatruć. Projekt ten ma na celu ocenę, czy zostały przestrzegane wymogi dotyczące informowania o niebezpiecznych mieszaninach chemicznych. Powiadomienia z ośrodków kontroli zatruć umożliwiają odpowiednią reakcję w nagłych wypadkach. 

Celem kontroli jest ochrona zdrowia ludzkiego poprzez egzekwowanie wymogu, zgodnie z którym dostawcy chemikaliów muszą informować organy krajowe. Te informacje dotyczą niebezpiecznych mieszanin, co pozwala na odpowiednie reagowanie i minimalizację potencjalnych zagrożeń dla zdrowia.

Władze krajowe dzielą się tymi informacjami z ośrodkami kontroli zatruć, aby informować obywateli lub personel medyczny w przypadku zagrożenia. Ośrodki kontroli zatruć muszą posiadać wystarczające informacje na temat niebezpiecznych mieszanin. Dzięki temu zapewnić, że reakcja w nagłych wypadkach jest świadoma i odpowiednia.

Inspektorzy sprawdzają odbiór zgłoszenia oraz etykiety mieszanin i, w razie potrzeby, karty charakterystyki. W nadchodzących miesiącach określimy dokładny zakres kontroli.

Audyty w ramach tego projektu rozpoczną się w styczniu 2025 r. i potrwają sześć miesięcy. Raport z projektu zostanie opublikowany pod koniec 2025 roku. 

ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/enforcement-authorities-will-check-poison-centre-notifications 

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca UFI: https://ekotox.pl/niepowtarzalny-identyfikator-postaci-czynnej-ufi/ 

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca PCN: https://ekotox.pl/zglaszanie-niebezpiecznych-mieszanin-do-echa/ 

Konferencja REACH 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training