ECHA: Druga data zgodności powiadomień ośrodków zatruć minęła bez zakłóceń 

ECHA: Druga data zgodności powiadomień ośrodków zatruć minęła bez zakłóceń 

ECHA: Druga data zgodności powiadomień ośrodków zatruć minęła bez zakłóceń 


Załącznik VIII do rozporządzenia CLP od 1 stycznia 2024 r. wprowadza obowiązek zgłaszania wszystkich niebezpiecznych mieszanin przemysłowych. Mieszaniny te muszą być zgłaszane w zharmonizowanym formacie przed ich wprowadzeniem do obrotu w UE.

W okresie poprzedzającym drugi termin zgodności dla mieszanin do zastosowań przemysłowych zaobserwowano niewielki wzrost liczby zgłoszeń. Dotyczyło to wyłącznie zastosowań przemysłowych i zostało dokonane za pośrednictwem portalu ECHA Submission.

Jednak zgłoszenia dotyczące wyłącznie zastosowań przemysłowych stanowią około 10% wszystkich zgłoszeń obejmujących typy zastosowań konsumenckich i profesjonalnych. 


Przedsiębiorstwa, które zgłosiły mieszanki przemysłowe do ośrodka zatruć w krajowym formacie przed dniem 1 stycznia 2024 r., muszą. Zaktualizować swoje dane do formatu zharmonizowanego przed dniem 1 stycznia 2025 r. Jeśli w składzie mieszaniny, identyfikatorach produktu, klasyfikacji (ze względu na zagrożenia dla zdrowia lub zagrożenia fizyczne) lub zagrożeniach toksykologicznych. Wprowadzono jakiekolwiek zmiany, należy niezwłocznie dokonać zgłoszenia w zharmonizowanym formacie.  

ECHA: https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/second-poison-centre-notifications-compliance-date-passed-smoothly 

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca UFI: https://ekotox.pl/niepowtarzalny-identyfikator-postaci-czynnej-ufi/ 

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca PCN: https://ekotox.pl/zglaszanie-niebezpiecznych-mieszanin-do-echa/