Ołów w miejscu pracy: nowe wartości OEL i BEL dla ołowiu i jego związków

Ołów w miejscu pracy: nowe wartości OEL i BEL dla ołowiu i jego związków

Ołów w miejscu pracy: nowe wartości OEL i BEL dla ołowiu i jego związków

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/869
z dnia 13 marca 2024, 

w sprawie zmiany dyrektywy 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 98/24/WE. W odniesieniu do wartości dopuszczalnych dla ołowiu i jego związków nieorganicznych oraz dla diizocyjanianów. 

Parlament przyjął nowe limity narażenia dla ołowiu po raz pierwszy od czterdziestu lat. 

Poprawka obniża wartości OEL i BEL dla ołowiu i jego związków nieorganicznych oraz wprowadza obowiązkowe wartości OEL i BEL dla diizocyjanianów. 

Dyrektywa (EU) 2024/869: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400869 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400869

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca zarządzania chemikaliami:https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/ 

Konferencja REACH 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training