Rejestracja REACH; Rejestrujący MŚP: sprawdź, czy dobrze określiłeś wielkość swojego przedsiębiorstwa do 25 września 2023r.!

Rejestracja REACH; Rejestrujący MŚP: sprawdź, czy dobrze określiłeś wielkość swojego przedsiębiorstwa do 25 września 2023r.!

Rejestracja REACH; Rejestrujący MŚP: sprawdź, czy dobrze określiłeś wielkość swojego przedsiębiorstwa do 25 września 2023r.!

Mikro, małe i średnie przedsiebiorstwa powinny upewnić się, czy podczas rejestracji substancji w systemie REACH-IT prawidłowo określiły wielkość prowadzonej działalności. W przypadku nieprawidłowego zdefinowania wielkości przedsiębiorstwa, należy natychmiast poinformować o tym ECHA, aby uniknąć uiszczenia dodatkowej opłaty administracyjnej.

E-mail do weryfikacji określonej wielkości firmy: sme-verification@echa.europa.eu

Kryteria klasyfikacja jako MŚP (SME) są dostępne na stronie: https://echa.europa.eu/-/sme-registrants-check-your-company-size-1

Więcej informacji na temat rejestracji REACH: https://ekotox.pl/reach/