ECHA przygotowuje wniosek w sprawie ograniczenia stosowania substancji zawierających chrom (VI)

ECHA przygotowuje wniosek w sprawie ograniczenia stosowania substancji zawierających chrom (VI)

ECHA przygotowuje wniosek w sprawie ograniczenia stosowania substancji zawierających chrom (VI)

Európska chemická agentúra otrzymała mandat od Komisji Europejskiej do przygotowania sprawozdania zgodnego z załącznikiem XV w celu ewentualnego ograniczenia substancji zawierających chrom (VI), które znajdują się obecnie na pozycjach 16 oraz 17 wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń REACH (załącznik XIV). ECHA przedłoży wniosek do dnia 4 października 2024 roku.

Pomoc dla przedsiębiorstw

Komisja opublikowała listę pytań i odpowiedzi wyjaśniających sytuację dla zainteresowanych przedsiębiorstw. Niniejszy dokument obejmuje również główne kwestie dotyczące wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości unieważniającego zezwolenie dla konsorcjum obejmującego wielu dalszych użytkowników trójtlenku chromu (decyzja Chemservice).

Strona ECHA z oficjalną informacją dotyczącą wniosku: https://echa.europa.eu/-/echa-to-prepare-restriction-proposal-on-chromium-vi-substances

Q&A – dokument z pytaniami i odpowiedziami: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/56174

Strona Centrum Ekotoksykologicznego rejestracje REACH: https://ekotox.pl/reach/rejestracja-reach/

Portal z webinariami: https://ekotoxtraining.com/