Przegląd unijnej dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Przegląd unijnej dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Przegląd unijnej dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Parlament Europejski przyjął nowe środki mające na celu zwiększenie zrównoważonego charakteru opakowań i zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych w UE. 

Przepisy, które zostały wstępnie uzgodnione z Radą, obejmują cele w zakresie redukcji opakowań (5% do 2030 r., 10% do 2035 r. i 15% do 2040 r.). I nakładają na kraje UE obowiązek zmniejszenia w szczególności ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. Aby zmniejszyć liczbę niepotrzebnych opakowań. Maksymalny współczynnik pustej przestrzeni wynosi 50% dla opakowań grupowych, transportowych i e-commerce; Producenci i importerzy będą również musieli zadbać o to. Aby masa i objętość opakowań były zminimalizowane. 

Od 1 stycznia 2030 r. zakazane zostaną niektóre rodzaje opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Należą do nich opakowania na nieprzetworzone świeże owoce i warzywa, opakowania na żywność i napoje napełniane i spożywane w kawiarniach i restauracjach, pojedyncze porcje (np. przyprawy, sosy, śmietanka, cukier). Miniaturowe opakowania na kosmetyki oraz bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy (poniżej 15 mikronów). 

Aby zapobiec negatywnym skutkom zdrowotnym, w tekście zawarto zakaz stosowania tzw. „wiecznych chemikaliów” (per- i polifluorowanych substancji alkilowych lub PFAS) powyżej określonych progów w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Proponowane rozporządzenie określałoby przepisy dotyczące zrównoważonego rozwoju (np. w zakresie substancji potencjalnie niebezpiecznych, możliwości recyklingu oraz obowiązkowej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu i minimalizacji opakowań); etykietowania, znakowania i informacji (np. w zakresie składu materiałowego opakowań); obowiązków podmiotów gospodarczych (np. zakazu stosowania niektórych formatów opakowań oraz określenia celów w zakresie ponownego użycia i napełniania); gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (np. celów w zakresie ograniczenia ilości odpadów opakowaniowych oraz systemów kaucji i zwrotu jednorazowych plastikowych butelek na napoje i metalowych pojemników na napoje); oraz zielonych zamówień publicznych. 

Strona internetowa PE: https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20240419IPR20589/new-eu-rules-to-reduce-reuse-and-recycle-packaging 

Strona Centrum Ekotoksykologicznego dotycząca zarządzania chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/ 

Konferencja REACH 2024: REACH Conference 2024 – Ekotox Training