Niebezpieczne substancje chemiczne znalezione w wielu produktach konsumenckich 

Niebezpieczne substancje chemiczne znalezione w wielu produktach konsumenckich 

Niebezpieczne substancje chemiczne znalezione w wielu produktach konsumenckich 

ECHA/NR/23/33 

W ramach ogólnounijnego projektu Forum ECHA dotyczącego egzekwowania przepisów wykryto nadmierne poziomy niebezpiecznych substancji chemicznych. Takie jak ołów i ftalany, w produktach sprzedawanych konsumentom. W sumie 18% skontrolowanych produktów naruszyło przepisy UE. 
 

Helsinki, 13 grudnia 2023 – Krajowe organy ścigania w 26 krajach UE sprawdziły ponad 2400 produktów, w większości przeznaczonych dla konsumentów. Wykryto, że ponad 400 z nich narusza unijne przepisy dotyczące chemikaliów.
 
Najczęstszymi rodzajami produktów naruszającymi przepisy były: 

  • Urządzenia elektryczne, takie jak zabawki elektryczne, ładowarki, kable, słuchawki.
    52% tych produktów zostało uznanych za niezgodne, głównie z powodu ołowiu znalezionego w lutach. Ftalanów w miękkich plastikowych częściach lub kadmu w płytkach drukowanych. 
  • Sprzęt sportowy, taki jak maty do jogi, rękawiczki rowerowe, piłki lub gumowe uchwyty sprzętu sportowego. 18% tych produktów uznano za niezgodne, głównie z powodu SCCP i ftalanów w miękkim plastiku oraz PAH w gumie. 
  • Zabawki takie jak zabawki kąpielowe/wodne, lalki, kostiumy, maty do zabawy, plastikowe figurki, zabawki typu fidget, zabawki do zabawy na świeżym powietrzu, slime i artykuły do pielęgnacji dzieci. 16% z tych zabawek nieelektrycznych okazało się niezgodnych z wymogami, głównie z powodu ftalanów znalezionych w miękkich plastikowych częściach. Ale także innych substancji objętych ograniczeniami, takich jak WWA, nikiel, bor lub nitrozoaminy. 
  • Produkty modowe, takie jak torby, biżuteria, paski, buty i ubrania. 15% tych produktów uznano za niezgodne z wymogami ze względu na zawartość ftalanów, ołowiu i kadmu. 

W przypadkach, w których wykryto niezgodne produkty, inspektorzy podjęli środki egzekucyjne, z których większość skutkowała wycofaniem takich produktów z rynku. 

Współczynnik niezgodności był wyższy w przypadku produktów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub których pochodzenie nie było znane. 

Tło 
 
W ramach tego projektu sprawdzono, czy różne rodzaje produktów sprzedawanych konsumentom i użytkownikom profesjonalnym na rynku EOG są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi chemikaliów. 

Projekt obejmował ograniczenia REACH. Obowiązki mające zastosowanie do substancji w wyrobach objętych REACH, ograniczenia POP i ograniczenia wynikające z dyrektyw w sprawie zabawek i RoHS. Kontrole zostały przeprowadzone przez krajowe organy egzekwowania prawa w 26 krajach w 2022 r.