Inspektorzy sprawdzą klasyfikację i oznakowanie mieszanin w produktach

Inspektorzy sprawdzą klasyfikację i oznakowanie mieszanin w produktach

Inspektorzy sprawdzą klasyfikację i oznakowanie mieszanin w produktach

ECHA/NR/24/18

Forum ECHA ds. egzekwowania przepisów zgodziło się na nowy ogólnounijny projekt mający na celu sprawdzenie, czy niebezpieczne mieszaniny obecne w produktach, takich jak odświeżacze powietrza lub papierosy elektroniczne, są prawidłowo klasyfikowane, oznakowane i pakowane w celu ochrony konsumentów i dzieci przed zagrożeniami chemicznymi.

Helsinki, 17 czerwca 2024 r. – Celem kontroli w nowym projekcie REF-14 jest ochrona zdrowia ludzkiego poprzez egzekwowanie wymogu klasyfikacji i oznakowania mieszanin stwarzających zagrożenie. Kontrole obejmą produkty konsumpcyjne, które są powszechnie dostępne na rynku i o których wiadomo, że zawierają niebezpieczne mieszaniny – takie jak wyroby nikotynowe zawierające substancje silnie toksyczne lub odświeżacze powietrza zawierające substancje uczulające lub drażniące.

Organy egzekwowania prawa zauważyły, że produkty te czasami nie są klasyfikowane i oznakowane w celu informowania konsumentów o zagrożeniach i sposobach ich bezpiecznego stosowania. Czasami można je również znaleźć bez zapięcia zabezpieczającego przed dziećmi, co może spowodować narażenie dzieci.

Inspektorzy sprawdzą, czy dostawcy tych produktów wywiązują się ze swoich obowiązków wynikających z rozporządzenia CLP, w tym z zakresu klasyfikacji i oznakowania, a także wymagań dotyczących opakowań i zapięć zabezpieczających przed otwarciem przez dzieci. Sprawdzą również zgłoszenia do ośrodków zatruć oraz karty charakterystyki mieszanin. Projekt REF-14 zostanie przygotowany w 2025 r., a inspekcje spodziewane są w 2026 r. 

Strona ECHA: https://echa.europa.eu/-/inspectors-will-check-classification-and-labelling-of-mixtures-in-products#msdynttrid=RMMeVoU9HyYV16pRIb3XbOnACFkvaT6-vZtCd3gaNoc

Konferencja REACH 2024: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/