EkotoxInfo 2/2023

<strong>EkotoxInfo 2/2023</strong>

EkotoxInfo 2/2023

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi wiadomościami na temat prawodawstwa chemicznego EkotoxInfo. W podsumowaniu lutego 2023 znajdziecie Państwo następujące zagadnienia: 

  1. Plan „Ścieżki rozwoju dla przemysłu chemicznego“ opublikowany przez Komisję Europejską w styczniu 2023 roku

  2. Nowe kategorie produktów zgłaszanych do ośrodków zatruć (PCN)

  3. Aktualizacja poradnika dotyczącego monomerów i polimerów

Opublikowany został program Konferencji REACH, która odbędzie się w Bratysławie w dniach
22 -23 maja 2023 roku.


1. Plan „Ścieżki rozwoju dla przemysłu chemicznego“ opublikowany przez Komisję Europejską w styczniu 2023 roku

W styczniu 2023 roku, Komisja Europejska opublikowała plan ścieżki rozwoju dla przemysłu chemicznego. Ścieżka jest planem działania opracowanym przez Komisję Europejską wraz z krajami UE, zainteresowanymi stronami z branży chemicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami interesującymi się tematyką chemiczną. Określono w nim działania i warunki niezbędne do osiągnięcia Transformacji Ekologiczno Cyfrowej oraz poprawy odporności przemysłu chemicznego zgodnie z zaktualizowaną strategią przemysłową UE.

Więcej na temat planu: DocsRoom – European Commission (europa.eu)

Ekotox zarządzenie chemikaliami: https://ekotox.pl/zarzadzanie-chemikaliami/

2. Nowe kategorie produktów zgłaszanych do ośrodków zatruć (PCN)

ECHA zaktualizowała Europejski system kategoryzacji produktów (EuPCS). Zmiany obejmują nowe i rozszerzone kategorie oraz ulepszony opis produktów, który ma pomóc zgłaszającym dokładnie opisać zamierzone zastosowania niebezpiecznych mieszanin.

 Dodano kilka nowych kategorii, w tym “Środki do usuwania kleju”, “Środki do pielęgnacji opon”, “Farba do znakowania boisk”, “Produkty gazowe do wielu zastosowań”, “Produkty do obróbki szkła/okien”, “Produkty do pielęgnacji i konserwacji roślin” oraz “Środki do obróbki powierzchni metalowych”.

Zaktualizowane EuPCS zostaną włączone do formatu zgłaszania do ośrodka zatruć i będą dostępne w narzędziach do przygotowywania dossier w kwietniu razem z kolejną wersją IUCLID. Praktyczny poradnik po Europejskim systemie klasyfikacji, który zawiera szczegółowy opis kategorii produktów wraz z przykładami dostępny jest w 23 językach.

Strona internetowa ośrodków zatruć (PCN): https://poisoncentres.echa.europa.eu/sk/-/new-product-categories-for-notifying-poison-centres

Ekotox PCN: Poison Centre Notifications – Ekotox EU  

3. Aktualizacja poradnika dotyczącego monomerów i polimerów

Poradnik ECHA dotyczący monomerów i polimerów został zmieniony w celu dostosowania do decyzji Izby Odwoławczej (BoA) i obejmują zmiany w opisie obowiązków rejestracyjnych dla importerów oraz producentów polimerów i monomerów.

Kluczowe zmiany odnoszą się do:

– monomeru, który musi zostać zarejestrowany przez producenta lub importera polimeru;

– obliczanie tonażu rejestracyjnego monomerów w końcowym polimerze jako substancji przereagowanej;

– informacji, które rejestrujący monomery muszą zawrzeć w raporcie bezpieczeństwa chemicznego.

ECHA zachęca wszystkich importerów i producentów polimerów i monomerów do przeanalizowania zaktualizowanego poradnika i zweryfikowania ich rejestracji, aby upewnić się, że spełniają minimalne wymagania.

Strona ECHA News: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-updates-monomer-and-polymer-guidance-following-board-of-appeal-decision

Ekotox rejestracja REACH: https://ekotox.pl/reach/rejestracja-reach/


• Konferencja REACH odbędzie się w Bratysławie 22-23 maja 2023

Centrum Ekotoksykologiczne wraz z partnerami i przedstawicielami Cefic, Eurometaux, EPMF, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w Konferencji REACH 2023 w Bratysławie, mają przyjemność przedstawić plan konferencji:

https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


CENTRUM EKOTOKSTYKOLOGICZNE – jest firmą konsultingową, która świadczy usługi w zakresie zarządzania chemikaliami zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi na rynku Unii Europejskiej, doradztwa w zakresie produktów (wyrobów), mieszanin, substancji chemicznych, a także związanych z nimi oceny zagrożeń i ryzyka. Firma oferuje szeroki zakres usług w obszarach regulacyjnych, aby pomóc naszym klientom w spełnianiu obowiązków dotyczących wprowadzania produktów na rynek UE.

EKOTOX CENTERS:

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECHIA

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE


EKOTOX CENTERS wsparcie doradcze https://ekotox.eu/