DDAC – zbliża się zatwierdzenie biobójczej substancji czynnej

DDAC – zbliża się zatwierdzenie biobójczej substancji czynnej

DDAC – zbliża się zatwierdzenie biobójczej substancji czynnej

DDAC – chlorek didecylodimetyloamoniowy zostanie zatwierdzony jako substancja czynna produktów biobójczych dla PT 1 i PT 2 na początku 2024 r.

Powstał już projekt Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) zatwierdzającego chlorek didecylodimetyloamoniowy jako substancję czynną do stosowania w produktach biobójczych grup produktowych 1 i 2, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012. Link: https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_3812_01_e.pdf

Co to oznacza i dlaczego działać już teraz?

Jeśli sprzedajesz produkty z DDAC jako substancją czynną na rynkach państw członkowskich UE i chcesz kontynuować ich sprzedaż po zatwierdzeniu DDAC dla grup produktowych PT1 PT 2, musisz złożyć wniosek w nowych procedurach europejskich przed upływem wskazanego terminu.

Niektóre państwa członkowskie wymagają, aby pozwolenia na produkty biobójcze były składane 12 miesięcy przed terminem określonym w odpowiednim rozporządzeniu. Warto więc zapoznać się szczegółowo z podejściem odpowiedzialnych urzędów.

Wymogi dotyczące wydawania pozwoleń na produkty biobójcze na mocy BPR są znacznie większe niż wymogi rejestracji na mocy przepisów przejściowych. Na przykład wymagane są określone badania skuteczności, dane analityczne produktu, w tym substancja czynna i substancje wzbudzające obawy, testy przechowywania produktów itp.

Pozwolenie na produkt biobójczy na mocy BPR wymaga wielu dodatkowych badań, informacji, czasu i zasobów.

Jeżeli wniosek nie zostanie złożony w terminie, to automatycznie oznacza wycofanie produktu z obrotu.

W skrócie:

Sprawdź wymagania, koszty oraz terminy rejestracji w poszczególnych krajach członkowskich;

Poznaj ilość potrzebnych informacji i przygotuj strategię sporządzenia dokumentacji;

Wykonaj niezbędne testy, analizy, modelowanie, przygotowanie dokumentacji;

Złóż wniosek o zezwolenie w terminie określonym przez BPR aby utrzymać produkt na rynku.

———————————————————————————————————————————–

CENTRA EKOTOX – doradztwo – usługi profesjonalne – wsparcie w rejestracji i autoryzacji produktów biobójczych

Produkty biobójcze – oferujemy Państwu opracowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do rejestracji/dopuszczenia produktów biobójczych zgodnie z przepisami przejściowymi i BPR do wprowadzenia do obrotu w Polsce oraz państwach członkowskich UE.

Produkty Biobójcze
Centrum Ekotoksykologiczne zapewnia przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wprowadzania produktów biobójczych do obrotu w Polsce oraz na rynkach europejskich a także składanie odpowiednich wniosków i pełne monitorowanie procesu w urzędach krajowych oraz w systemie R4BP.

  • Rejestracja / autoryzacja produktów biobójczych zgodnie z nowymi przepisami oraz przepisami przejściowemu (procedury narodowe, pozwolenie unijne, wzajemne uznanie pozwoleń)
  • Charakterystyka produktu biobójczego (SPC) i instrukcje stosowania

Zapraszamy do kontaktu ekotoks[at]ekotoks.pl  

Tel.: 32 202 34 90 / +48793988790
https://www.facebook.com/ekotoxcentrum/