AKTUALIZACJA WYMAGAŃ REJESTRACJI SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W RAMACH REACH

AKTUALIZACJA WYMAGAŃ REJESTRACJI SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W RAMACH REACH

AKTUALIZACJA WYMAGAŃ REJESTRACJI SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W RAMACH REACH

ECHA/NR/22/09

24 marca 2022 r. Komisja Europejska opublikowała zmiany załączników VI – X rozporządzenia REACH (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/477).

Aktualizacja załączników zawiera zrewidowane wymagania dotyczące rejestracji substancji chemicznych w Unii Europejskiej w ramach REACH. Zmiany w głównej mierze dotyczą:

  • określenia kiedy potrzebne są dalsze badania in vivo i in vitro dotyczące działania mutagennego substancji
  • określenia preferowanych gatunków zwierząt oraz dróg podania w badań toksycznego wpływu na reprodukcję
  • wyjaśnienia kiedy należy przeprowadzić badania długoterminowe zamiast krótkoterminowych badań toksyczności dla organizmów wodnych oraz badań toksyczności na organizmach lądowych
  • określenia potrzeby przeprowadzenia badania degradacji i bioakumulacji

Dodatkowo w dossier rejestracyjnym dla substancji należy uwzględnić opis nanopostaci, zidentyfikować struktury krystaliczne oraz substancje UVCB, doprecyzować informacje o zanieczyszczeniach i dodatkach, a także informacjach analitycznych.

W drugiej połowie 2022 roku ECHA opublikuje zaktualizowany przewodnik dla wymogów rejestracyjnych. Firmy powinny rozpocząć przygotowania do aktualizacji dossier rejestracyjnych swoich substancji, ponieważ zmiany zaczną obowiązywać w październiku 2022 r.

Więcej informacji ECHA: https://echa.europa.eu/pl/-/upcoming-changes-to-reach-information-requirements-1

Ekotox REACH: https://ekotox.pl/reach

Webinaria: https://trainingeu.eu/pl