3 Nowe szkolenia Centrum Ekotoksykologicznego

3 Nowe szkolenia Centrum Ekotoksykologicznego

3 Nowe szkolenia Centrum Ekotoksykologicznego

Serdecznie zapraszamy na trzy szkolenia, ukierunkowane na tematykę najnowszych zmian w przepisach chemicznych. Na spotkaniu poruszone zostaną terminy na które należy zwrócić uwagę, aby pozostać w zgodzie z prawem, a które zbliżają się wielkimi krokami. Przekażemy również wskazówki jak przygotować się do nadchodzących zmian.
Szkolenia odbędą się w październiku za pośrednictwem platformy Webex.
Zapisy poprzez stronę internetową: https://trainingeu.eu/

Produkty biobójcze w nowych procedurach – przygotowanie do rejestracji i utrzymanie obecnego pozwolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w procedurach europejskich, aby utrzymać produkt biobójczy na rynkach europejskich. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z elementami wymaganej dokumentacji rejestracyjnej, procedurą przygotowania wniosków do rejestracji. Omówiony zostanie szacunkowy czas potrzebny na zebranie danych, a także konsekwencje związane z terminowością złożenia wniosków.
Termin: 12.10.2022
https://trainingeu.eu/pl/events/produkty-biobojcze-w-nowych-procedurach/
Procedura udzielania zezwoleń w ramach REACH – stosowanie związków chromu
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procedurą udzielenia zezwolenia na stosowanie substancji chemicznej z załącznika XIV REACH na przykładzie związków chromu. Uczestnicy szkolenia poznają zasady oceny substancji od identyfikacji jako SVHC do włączenia do załącznika XIV REACH, a także elementy oraz czas potrzebne do złożenia wniosku. Poruszone zostaną obowiązki dalszego użytkownika stosującego substancje z załącznika XIV.

Termin: 19.10.2022
https://trainingeu.eu/pl/events/procedura-udzielania-zezwolen-w-ramach-reach-webinar-2/
Nowa karta charakterystyki od stycznia 2023r. – przygotuj się na zmiany
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniem karty charakterystyki oraz najnowszych zmian. Uczestnicy poznają podstawy prawne, format karty oraz najnowsze zmiany obowiązujące po zakończeniu okresu przejściowego 31.12.2022r.
Termin: 26.10.2022
https://trainingeu.eu/pl/events/nowa-karta-charakterystyki-od-2023r-webinar/