3.2.2021 – Zostało nałożone ograniczenie na stosowanie etoksylowanych nonylofenoli (NPE) w wyrobach włókienniczych przeznaczonych dla konsumentów i wprowadzanych do obrotu w UE

3.2.2021 – Zostało nałożone ograniczenie na stosowanie etoksylowanych nonylofenoli (NPE) w wyrobach włókienniczych przeznaczonych dla konsumentów i wprowadzanych do obrotu w UE

3.2.2021 – Zostało nałożone ograniczenie na stosowanie etoksylowanych nonylofenoli (NPE) w wyrobach włókienniczych przeznaczonych dla konsumentów i wprowadzanych do obrotu w UE

Pozycja 46a

Etoksylany nonylofenolu (NPE) (C2H4O)nC15H24O
Warunki ograniczenia

1.  Nie są wprowadzane do obrotu po dniu 3 lutego 2021 r. w wyrobach włókienniczych, co do których można racjonalnie spodziewać się, że będą prane w wodzie w czasie ich zwykłego cyklu życia, w stężeniu wynoszącym co najmniej 0,01 % masy tego wyrobu lub każdej części tego wyrobu.

2.  Punktu pierwszego nie stosuje się do wprowadzania do obrotu używanych wyrobów włókienniczych lub nowych wyrobów włókienniczych wyprodukowanych bez użycia oksyetylenowanych nonylofenoli wyłącznie z wyrobów pochodzących z recyklingu.

3.  Do celów pkt 1 i 2 „wyrób włókienniczy” oznacza produkt niegotowy, półgotowy lub gotowy, który składa się w co najmniej 80 % masy z włókien tekstylnych, lub inny produkt, którego część składa się w co najmniej 80 % masy z włókien tekstylnych, w tym takie produkty jak odzież, akcesoria, wyroby włókiennicze do dekoracji wnętrz, włókna, przędzę, materiał włókienniczy i wstawki z dzianiny.

ECHA link: https://echa.europa.eu/documents/10162/7dcd73a4-e80d-47c5-ba0a-a5f4361bf4b1

Ekotox link: https://ekotox.pl/reach/ograniczenia/