Przegląd REACH; śródokresowa ocena skutków (inception impact assessment (IIAs)); okres nadsyłania opinii – 01 czerwca 2021

Przegląd REACH; śródokresowa ocena skutków (inception impact assessment (IIAs)); okres nadsyłania opinii – 01 czerwca 2021

Przegląd REACH; śródokresowa ocena skutków (inception impact assessment (IIAs)); okres nadsyłania opinii – 01 czerwca 2021

W Europejskim Zielonym Ładzie określono ambitny cel osiągnięcia zerowego poziomu zanieczyszczenia nietoksycznego środowiska.

W ramach tego ambitnego celu strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności przewiduje działania mające na celu lepszą ochronę ludzi i środowiska przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz zachęcanie do innowacji w celu opracowania bezpiecznych i zrównoważonych alternatyw.

Osiągnięcie tych celów wymaga przeglądu przepisów regulujących rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów w UE.

REACH jest najbardziej zaawansowaną bazą wiedzy na świecie, ale nadal istnieją luki w wiedzy na temat wielu substancji. Wymagane informacje dotyczące krytycznych klas zagrożeń nie pozwalają na wystarczająco dokładną ocenę zagrożenia, w tym ocenę rakotwórczości, neurotoksyczności, immunotoksyczności i zaburzeń endokrynologicznych. To samo dotyczy półproduktów, polimerów i substancji o najniższej masie i nie jest wymagana ocena ryzyka dla substancji bez progu.

Inne aspekty:

  • Oceny bezpieczeństwa
  • Komunikacja w łańcuchach dostaw
  • Ocena dokumentacji rejestracyjnej i substancji
  • Pozwolenia
  • Bieżący proces ograniczeń
  • Kontrola i egzekwowanie przepisów

Okres nadsyłania opinii 04 maja 2021 – 01 czerwca 2021  (północ czasu brukselskiego)

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Prawodawstwo-dotyczace-chemikaliow-przeglad-rozporzadzenia-REACH-w-celu-przyczynienia-sie-do-osiagniecia-nietoksycznego-srodowiska_pl