Stosowanie środków chemicznych na gryzonie

<strong>Stosowanie środków chemicznych na gryzonie</strong>

Stosowanie środków chemicznych na gryzonie

W maju 2021 r. Komisja Europejska zwróciła się do ECHA o wydanie opinii w sprawie oceny porównawczej antykoagulujących i antywitaminowych rodentycydów. Środki te działają poprzez zakłócenie aktywacji witaminy K oraz krzepnięcia krwi, tym samym doprowadzając do krwotoku wewnętrznego szkodników.

Na ostatnim spotkaniu Komitet ds. produktów biobójczych (BPC) po przeprowadzonych badaniach stwierdził, że ze względu na zidentyfikowane zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi z tymi środkami należy obchodzić się z ostrożnością.

Na podstawie przeprowadzonych badań Komitet BPC uznał, że mechaniczne pułapki na gryzonie są wystarczająco skuteczne do zwalczania myszy w pomieszczeniach. Jako bezpieczniejszą chemiczną alternatywę podał również dwutlenek węgla, który stosowany przez przeszkolonych specjalistów charakteryzuje się znacznie niższym ogólnym profilem zagrożenia.

W oparciu o opinię Komitetu BPC, Komisja Europejska przygotuje swoją decyzję. Oczekuje się również, że państwa członkowskie oraz organy wydające zezwolenia na stosowanie produktów biobójczych dostaną odpowiednie instrukcje postępowania na wydawanie zezwoleń na rodencytydy antykoagulacyjne.

https://echa.europa.eu/pl/-/rodent-traps-can-be-effective-at-controlling-house-mice-infestations