REACH Conference 2019 – Pani Mariana De Barros na temat przewidywanych kierunkach polityki UE w zakresie legislacji dotyczących chemikaliów.

REACH Conference 2019 – Pani Mariana De Barros na temat przewidywanych kierunkach polityki UE w zakresie legislacji dotyczących chemikaliów.

REACH Conference 2019 – Pani Mariana De Barros na temat przewidywanych kierunkach polityki UE w zakresie legislacji dotyczących chemikaliów.

W jednej z pierwszych prezentacji dzisiejszego dnia pani Mariana De Barros, reprezentująca Cefic mówiła na temat przewidywanych kierunkach polityki UE w zakresie legislacji dotyczących chemikaliów. 

Pani Barros zwróciła uwagę na fakt, że REACH jest wciąż nowością i należy się skupić na jego fundamentalnych wymaganiach zanim zaczniemy wprowadzać nadmiernie ambitne cele. W szczególności poprawa jakości dossier rejestracyjnych wymaga uwagi ale również stworzenie jasnych wymagań dla scenariuszy narażenia, które obecnie mają dość dowolny format.
Dużymi wyzwaniami na przyszłość powinny być lepsza integracja środowiska naukowego podczas procesu podejmowania decyzji polegająca na powołaniu naukowej rady doradczej dla ECHA. Należy skupić się również na osiągnięciu modelu gospodarki o zamkniętym obiegu włączając wszystkich uczestników łańcucha dostaw, również obejmujących etap odpadu, na przepływie informacji o produktach chemicznych. Podano również przykłady chemicznego recyklingu tworzyw sztucznych dające nadzieję na promowanie tych procesów w przyszłości.
Bardzo ważne jest aby wszystkie zainteresowane strony współpracowały w tworzeniu nowych rozwiązań.