Mapowanie wysokotonażowych dodatków do tworzyw sztucznych

Mapowanie wysokotonażowych dodatków do tworzyw sztucznych

Mapowanie wysokotonażowych dodatków do tworzyw sztucznych

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) i przedstawiciele 21 stowarzyszeń branżowych w ramach projektu rozpoczętego w 2016 roku scharakteryzowały zastosowania dodatków do tworzyw sztucznych oraz ich potencjał do uwalniania się z wyrbów. ECHA wykorzysta zebrane informacje w celu okreśnienia, które substancje stanowią potencjalne zagrożenie oraz ustalenia priorytetów dokładniejszej oceny.

ECHA posiada obecnie informacje na temat ponad 400 substancji stosowanych w UE jako dodatki do tworzyw sztucznych. Lista substancji opiera się na informacjach na temat technicznych funkcji składników oraz na danych przemysłowych dotyczących substancji produkowanych lub importowanych w ilościach przekraczających 100 ton rocznie. Należą do nich substancje stosowane jako przeciwutleniacze, środki zmniejszające palność, nukleatory, plastyfikatory, pigmenty, stabilizatory ciepła i stabilizatory UV. Dostępne są również informacje na temat rodzajów polimerów, w których najczęściej stosowane są dodatki wraz z oczekiwanymi zakresami stężeń.

Prace obejmowały również opracowanie metodologii porównywania potencjału uwalniania dodatków podczas stosowania. Wraz z informacjami o potencjalnym zagrożeniu zostaną one wykorzystane przez ECHA i państwa członkowskie do nadania priorytetu grupom substancji do szczegółowej oceny w ramach REACH.

Wykorzystując te wyniki, projekt ma na celu pomóc przemysłowi w określeniu, które zastosowania i informacje dotyczące narażenia są istotne przy określaniu bezpiecznego stosowania substancji w wyrobach i zainicjowaniu na tej podstawie potrzeby aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej. Informacje powinny być również przekazywane w łańcuchu dostaw. Dane porównawcze informacji o uwalniniu mogą również pomóc zastąpić niebezpieczne substancje bezpieczniejszymi alternatywami.

Rozpoczęty w 2016 r. projekt bazuje na współpracy 21 stoważyszeń branżowych z różnych gałęzi przemysłu, w tym zarówno producentami dodatków polimerowych, jak i dalszymi użytkownikami. Jest to wkład w realizację celów Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju, a także strategii dotyczącej tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym.

https://echa.europa.eu/mapping-exercise-plastic-additives-initiative

Plastic additives initiativeSupplementary Information on Scope and Methods15.02.2019

https://echa.europa.eu/documents/10162/13630/plastic_additives_supplementary_en.pdf/79bea2d6-8e45-f38c-a318-7d7e812890a1