BREXIT – najwyższy czas na działanie!

BREXIT – najwyższy czas na działanie!

BREXIT – najwyższy czas na działanie!

BREXIT – najwyższy czas na działanie!

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje konsultacje i pomoc dla firm.

ECHA zaleca, aby podmioty, które wprowadzają na rynek w Unii Europejskiej oraz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego produkty chemiczne przygotowały się do scenariusza wyjścia Wielkiej Brytanii z UE „bez porozumienia” na dzień 30.3.2019.

W związku z utrzymującą się polityczną niepewnością, ECHA zachęca przedsiębiorstwa do pilnego działania w celu zapewnienia ciągłej realizacji zobowiązań wynikających z rozporządzeń REACH i CLP, PIC i BPR.

Firmy (producenci i formulatorzy) mające siedzibę w Wielkiej Brytanii aby zapewnić sobie ważność rejestracji powinny albo przenieść swoją działalność na rynek UE-27 / EOG, albo powołać swojego Wyłącznego Przedstawiciela na terenie UE-27 / EOG.

Aby ułatwić te działania ECHA otworzy okno „Brexit” w systemie REACH-IT od 12 do 29 marca, godz. 24.00 (czasu 23.00 czasu brytyjskiego), aby umożliwić firmom brytyjskim wprowadzanie tych zmian i wykonywanie ich obowiązków. Jeśli tak się nie stanie, importerzy w UE-27 / EOG będą musieli przedłożyć własną rejestrację w systemie REACH.

Rejestracja REACH

Nowe instrukcje i porady zostały właśnie opublikowane na stronach ECHA i dostępne są w linku :

https://echa.europa.eu/sk/-/act-now-to-stay-on-the-eu-market-after-the-uk-s-withdrawal