1/3 produktów deklarujących obróbkę produktami biobójczymi ma nieprawidłowe oznakowanie

1/3 produktów deklarujących obróbkę produktami biobójczymi ma nieprawidłowe oznakowanie

1/3 produktów deklarujących obróbkę produktami biobójczymi ma nieprawidłowe oznakowanie

ECHA/NR/20/43; Helsinki, 16.12.2020
Inspektorzy z państw członkowskich UE stwierdzili, że 36 % skontrolowanych produktów poddanych działaniu środków nie spełniało wymogów dotyczących etykietowania określonych w rozporządzeniu w sprawie produktów biobójczych.
Pierwszy skoordynowany projekt egzekwowania przepisów dotyczących produktów biobójczych (BEF-1) przeprowadzony przez podgrupę BPR Forum (BPRS) koncentrował się w 2019 r. na kontroli obowiązków związanych z produktami poddanymi działaniu czynników.
W 22 państwach członkowskich krajowe organy ścigania skontrolowały prawie 1200 przedsiębiorstw i skontrolowało ponad 1800 produktów poddanych działaniu środka, w tym odzież, kolory, zgiełki i mieszaniny chemiczne. 73% produktów poddanych działaniu uzdatnionego zostało wyprodukowanych w UE.
W 36 % przypadków jakość informacji podanych na etykietach produktów poddanych działaniu obróbce była niewystarczająca.
W przypadku 42 % produktów i 23 % mieszanin brakowało podstawowych informacji, takich jak nazwa biobójczej substancji czynnej stosowanej do obróbki produktu.

BEF-1 Report

PRODUKTY BIOBÓJCZE Centrum Ekotoksykologiczne