JAKIE JEST KONKRETNE ZASTOSOWANIE, KTÓRE NALEŻY OCENIĆ?

     Określenie konkretnego zastosowania substancji chemicznej wiąże się z oceną jej głównych cech. W tym funkcji technicznej, jaką pełni, oraz kontekstu, w którym jest stosowana. Zakres zastosowania powinien uwzględniać takie czynniki, jak produkt końcowy lub usługa, konieczność substancji oraz wszelkie dostępne opcje alternatywne. Szczegółowe informacje na temat stosowania, w tym scenariusze narażenia i środki kontroli ryzyka. Mają zasadnicze znaczenie dla oceny jego wpływu na zdrowie i środowisko. Po określeniu zakresu konkretnego zastosowania należy opracować szczegółowy opis zastosowania, określający jego związek z produktem końcowym, jego konieczność, analizę rozwiązań alternatywnych i scenariusze narażenia. To kompleksowe podejście gwarantuje, że przy ocenie stosowania chemikaliów odpowiednio uwzględniono kryteria niezbędnego stosowania.