Zgłoszenia PCN – co należy wiedzieć o okresach przejściowych 

Zgłoszenia PCN – co należy wiedzieć o okresach przejściowych 

Zgłoszenia PCN – co należy wiedzieć o okresach przejściowych 

Od dnia 1 stycznia 2024 roku wszystkie nowe zgłoszenia kierowane do Centrów Zatruć dotyczące mieszanin przeznaczonych wyłącznie do użytku przemysłowego (oprócz użytku konsumenckiego i profesjonalnego) muszą być zgodne ze zharmonizowanym formatem określonym w załączniku VIII do rozporządzenia CLP. Obejmuje to również kod UFI na etykiecie. Data ta nie jest jednak terminem granicznym dla istniejących już zgłoszeń.  

ECHA przypomina firmom, aby oceniły swój status zgłoszeń i sprawdziły terminy przesyłania informacji w wymaganym, zharmonizowanym formacie. 

Ta wiadomość jest szczególnie ważna dla tych firm, które dokonały już zgłoszeń zgodnie z wymogami krajowymi. W takich przypadkach możliwe jest skorzystanie z okresu przejściowego, który kończy się 1 stycznia 2025 roku. Jeśli jednak w tym okresie nastąpią zmiany w produkcie lub mieszaninie, informacje należy przekazać w nowym formacie, co jest możliwe za pośrednictwem portalu zgłoszeniowego ECHA.  

Firmy, które skorzystają z okresu przejściowego, powinny jednak już zacząć planować proces aktualizacji zgłoszeń oraz oznakowania.  

Więcej informacji można uzyskać na stronach ECHA. Zachęcamy również do kontaktu z naszym zespołem doradczym.