EkotoxInfo 1/2023 

<strong>EkotoxInfo 1/2023</strong> 

EkotoxInfo 1/2023 

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem nowości chemicznych EkotoxInfo.

W podsumowaniu ostatniego miesiąca znajdą Państwo poniższe tematy:

  1. REACH Lista Kandydacka = 233 wpisy
  2. Propozycja ograniczeń dla PFAS
  3. Propozycja ograniczenia dla 2,4-dinitrotoluenu
  4. Międzynarodowy Panel dot. Zanieczyszczeń Chemicznych (IPCP)
  5. Sektorowe podejście w zakresie metali i substancji nieorganicznych (MISA)
  6. EU RoHS Pack-23. Opublikowano zalecenia dotyczące wyłączeń
  7. Produkty biobójcze – Połączenie edytora SPC z IUCLID

Konferencja REACH odbędzie się w Bratysławie w dniach 22-23 maja 2023


1. REACH Lista Kandydacka = 233 wpisy

ECHA dodała dziewięć substancji chemicznych do listy kandydackiej ze względu na stwarzane przez nie niebezpieczeństwo.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH przedsiębiorstwa muszą wypełnić dodatkowe obowiązki, gdy substancja, którą stosują lub produkują– w postaci własnej, w mieszaninach lub w wyrobach – znajduje się na liście kandydackiej.

Czytaj więcej: https://ekotox.pl/news/reach-lista-kandydacka-233-wpisy/

2. Propozycja ograniczeń dla PFAS

Organy krajowe Danii, Niemiec, Holandii, Norwegii i Szwecji przedłożyły ECHA wniosek dotyczący propozycji ograniczenia substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w ramach rozporządzenia REACH. ECHA opublikuje szczegółową propozycję, jedną z najszerszych w historii UE, 7 lutego 2023 r.

Czytaj więcej: https://echa.europa.eu/sk/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18663449b

3. Propozycja ograniczenia dla 2,4-dinitrotoluenu

Jest już dostępna zbiorcza opinia Komitetu ds. Oceny Ryzyka i Analiz Społeczno-Ekonomicznych dotycząca proponowanych ograniczeń dla 2,4-dinitrotoluenu (EC 204-450-0, CAS 121-14-2).

Czytaj więcej: https://echa.europa.eu/sk/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e185d7af0bEkotox

4. Międzynarodowy Panel dot. Zanieczyszczeń Chemicznych (IPCP)

W 2022 r. Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEA) postanowiło powołać panel naukowo-polityczny, aby dalej przyczyniać się do należytego zarządzania chemikaliami i odpadami oraz zapobiegać zanieczyszczeniom.

Możliwym sformułowaniem zakresu działania mogłoby być: „wzmocnienie połączenia nauki z polityką w zakresie należytego zarządzania chemikaliami, odpadami i zanieczyszczeniami oraz związanymi z nimi skutkami w skali globalnej i regionalnej w celu ochrony zdrowia ludzi i ekosystemów”.

Pierwsza sesja ad hoc grupy Open-Ended Working Group on the Science Policy Panel (OEWG-1.2) odbędzie się w Bangkoku w Tajlandii w dniach 30 stycznia – 3 lutego 2023 r.

Czytaj więcej: https://www.ipcp.ch/activities/ipcp-white-paper-on-the-scope-and-functions-of-the-future-science-policy-panel

5. Sektorowe podejście w zakresie metali i substancji nieorganicznych (MISA)

Czteroletni program podejścia sektorowego w zakresie metali i substancji nieorganicznych (Metals and Inorganics Sectoral Approach  – MISA) zakończył się w 2022 r. Dostępne jest już sprawozdanie końcowe podsumowujące wyniki współpracy między ECHA, Eurometaux i 29 stowarzyszeniami branżowymi w celu rozwiązania problemów technicznych i naukowych związanych z metalami.

Czytaj więcej: https://echa.europa.eu/documents/10162/7000431/misa_final_report_en.pdf/?utm_campaign=5f215996711b560001f4f482&utm_content=63b69f76f5b4f00001ea4f9c&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedinWebinars

6. EU RoHS Pack-23. Opublikowano zalecenia dotyczące wyłączeń

Opublikowano nowy raport z zaleceniami dotyczącymi powszechnie stosowanych wyłączeń dyrektywy RoHS w UE.

19 grudnia 2022 r. opublikowany został raport podsumowujący ocenę wyłączeń stosowania dyrektywy RoHS UE i rekomendujący kierunek działań dla Komisji Europejskiej w zakresie tych wyłączeń.

Dwanaście wyjątków z Załącznika III dyrektywy UE RoHS, znanych jako Pack-23, zostało zbadanych w ramach wspólnych wysiłków przez Fraunhofer-Institute for Reliability and Microintegration (IZM), United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) oraz BIO Innovation Services (Bio IS).

Raport dostępny tutaj: https://rohs.biois.eu/index.html

7. Produkty biobójcze – Połączenie edytora SPC z IUCLID

Wniosek o wydanie pozwolenie na obrót produktem biobójczym musi zawierać charakterystykę produktu (SPC). Do tej pory plik ten był przygotowywany przy użyciu edytora SPC.

W przyszłości to się zmieni i SPC będzie przygotowywane w programie IUCLID tak jak całe dossier. Już teraz można już znaleźć materiały pomocnicze na stronie internetowej ECHA. Zapraszamy do zapoznania się.

Czytaj więcej: https://echa.europa.eu/sk/support/dossier-submission-tools/spc-editor?utm_campaign=5b9f6f42c09d200001046698&utm_content=63bd7832162dac0001f05c57&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedin


  • Konferencja REACH odbędzie się w Bratysławie w dniach 22-23 maja 2023

Centrum Ekotoksykologiczne wraz z partnerami i przedstawicielami Cefic, Eurometaux, EPMF, zapraszają do udziału w Konferencji REACH w Bratysławie w maju 2023 roku. Z przyjemnością przedstawiamy tematy, które będą poruszane podczas konferencji, są one dostępne do wglądu pod adresem:

https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


EKOTOX CENTERS

Centrum Ekotoksykologiczne jest firmą konsultingową, która świadczy usługi w zakresie m. in. zarządzania chemikaliami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przygotowania raportów bezpieczeństwa chemicznego, kart charakterystyki, scenariuszy narażania, zgłoszeń produktów (REACH, CLP, SDS, SCIP, PCN, UFI i inne). Oferuje również doradztwo w zakresie produktów biobójczych, detergentów, kosmetyków czy wyrobów tytoniowych.

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail, zadzwoń lub skontaktuj się poprzez formularz.

EKOTOX CENTERS:

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECH REPUBLIC

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE