Lista kandydacka

LISTA KANDYDACKA

Lista kandydacka jest dostępna na stronie internetowej ECHA. Zgodnie z rozporządzeniem REACH po publikacji substancje znajdujące się na liście są oceniane w celu określenia czy należy włączyć je do Załącznika XIV REACH (substancje podlegające procedurze zezwoleń).
Firmy mogą mieć obowiązki prawne wynikające z włączenia substancji na listę kandydacką, które mogą dotyczyć  substancji jako takiej, zawartej w mieszaninie lub w wyrobach.

Istnieją wyjątki od obowiązku zgłoszenia, jeżeli substancja jest już zarejestrowana dla danego zastosowania lub kiedy narażenie można wykluczyć.

Więcej informacji można znaleźć na stronie ECHA:
https://echa.europa.eu/pl/candidate-list-table

Zestawienie zobowiązań wynikających z umieszczenia substancji na liście kandydackiej:
http://echa.europa.eu/candidate-list-obligations

Nazwa substancji  Nr WE Nr CAS Powód włączenia  Data włączenia 
Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP) 799-972-3 Toxic for reproduction (Article 57c)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health) 08/07/2021
Phenol, dodecyl-, branched 310-154-3 121158-58-5 Toxic for reproduction (Article 57c)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health) 08/07/2021
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives 74499-35-7 Toxic for reproduction (Article 57c)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health) 08/07/2021
Phenol, 4-dodecyl, branched 210555-94-5 Toxic for reproduction (Article 57c)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health) 08/07/2021
4-isododecylphenol 27459-10-5 Toxic for reproduction (Article 57c)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health) 08/07/2021
Phenol, tetrapropylene- 57427-55-1 Toxic for reproduction (Article 57c)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health) 08/07/2021
Phenol, 4-isododecyl- 27147-75-7 Toxic for reproduction (Article 57c)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health) 08/07/2021
orthoboric acid, sodium salt 799-969-7 Toxic for reproduction (Article 57c) 08/07/2021
Boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) 14890-53-0 Toxic for reproduction (Article 57c) 08/07/2021
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate 25747-83-5 Toxic for reproduction (Article 57c) 08/07/2021
Boric acid, sodium salt 215-604-1 1333-73-9 Toxic for reproduction (Article 57c) 08/07/2021
Orthoboric acid, sodium salt 237-560-2 13840-56-7 Toxic for reproduction (Article 57c) 08/07/2021
Trisodium orthoborate 238-253-6 14312-40-4 Toxic for reproduction (Article 57c) 08/07/2021
Boric acid (H3BO3), disodium salt 22454-04-2 Toxic for reproduction (Article 57c) 08/07/2021
Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) 799-971-8 PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 08/07/2021
di-, tri- and tetrachlorotetradecane 950-299-5 PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 08/07/2021
Alkanes, C14-17, chloro 287-477-0 85535-85-9 PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 08/07/2021
Tetradecane, chloro derivs. 198840-65-2 PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 08/07/2021
Alkanes, C14-16, chloro 1372804-76-6 PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 08/07/2021
glutaral 203-856-5 111-30-8 Respiratory sensitising properties (Article 57(f) – human health) 08/07/2021
4,4′-(1-methylpropylidene)bisphenol 201-025-1 77-40-7 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health) 08/07/2021
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers 799-970-2 Toxic for reproduction (Article 57c) 08/07/2021
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal 75166-31-3 Toxic for reproduction (Article 57c) 08/07/2021
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde 201-289-8 80-54-6 Toxic for reproduction (Article 57c) 08/07/2021
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal 75166-30-2 Toxic for reproduction (Article 57c) 08/07/2021
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP); 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA); 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) 799-968-1 Carcinogenic (Article 57a) 08/07/2021
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) 1522-92-5 Carcinogenic (Article 57a) 08/07/2021
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) 221-967-7 3296-90-0 Carcinogenic (Article 57a) 08/07/2021
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) 202-480-9 96-13-9 Carcinogenic (Article 57a) 08/07/2021
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) 253-057-0 36483-57-5 Carcinogenic (Article 57a) 08/07/2021
1,4-dioxane 204-661-8 123-91-1 Carcinogenic (Article 57a)#Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 08/07/2021
Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety Toxic for reproduction (Article 57c) 19/01/2021
dioctyltin dilaurate; stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. Toxic for reproduction (Article 57c) 19/01/2021
Dioctyltin dilaurate 222-883-3 3648-18-8 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/01/2021
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. 293-901-5 91648-39-4 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/01/2021
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether 205-594-7 143-24-8 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/01/2021
Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tin 245-152-0 22673-19-4 Toxic for reproduction (Article 57c) 25/06/2020
Butyl 4-hydroxybenzoate 202-318-7 94-26-8 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health) 25/06/2020
2-methylimidazole 211-765-7 693-98-1 Toxic for reproduction (Article 57c) 25/06/2020
1-vinylimidazole 214-012-0 1072-63-5 Toxic for reproduction (Article 57c) 25/06/2020
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/01/2020
magnesium perfluorobutanesulfonate 507453-86-3 Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/01/2020
lithium perfluorobutanesulfonate 131651-65-5 Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/01/2020
morpholinium perfluorobutanesulfonate 503155-89-3 Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/01/2020
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate 432-660-4 Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/01/2020
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate 444-440-5 220689-12-3 Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/01/2020
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid 206-793-1 375-73-5 Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/01/2020
1-(4-butoxy-1-naphthalenyl)tetrahydrothiophenium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonate 468-770-4 Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/01/2020
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate 478-340-8 144317-44-2 Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/01/2020
N,N,N-triethylethanaminium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate 25628-08-4 Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/01/2020
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate 249-616-3 29420-49-3 Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/01/2020
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate 269-513-7 68259-10-9 Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/01/2020
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate 452-310-4 220133-51-7 Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/01/2020
Diisohexyl phthalate 276-090-2 71850-09-4 Toxic for reproduction (Article 57c) 16/01/2020
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one 400-600-6 71868-10-5 Toxic for reproduction (Article 57c) 16/01/2020
2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyrophenone 404-360-3 119313-12-1 Toxic for reproduction (Article 57c) 16/01/2020
Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP) Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 16/07/2019
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) 3050-88-2 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 16/07/2019
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 16/07/2019
tris(nonylphenyl) phosphite 247-759-6 26523-78-4 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 16/07/2019
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite 106599-06-8 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 16/07/2019
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) 31631-13-7 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 16/07/2019
4-tert-butylphenol 202-679-0 98-54-4 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 16/07/2019
2-methoxyethyl acetate 203-772-9 110-49-6 Toxic for reproduction (Article 57c) 16/07/2019
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/07/2019
ammonium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoate 62037-80-3 Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/07/2019
potassium 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionate 266-578-3 67118-55-2 Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/07/2019
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionyl fluoride 218-173-8 2062-98-8 Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/07/2019
2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid 236-236-8 13252-13-6 Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/07/2019
Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-, (-)- 75579-40-7 Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/07/2019
Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-, (+)- 75579-39-4 Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) – human health)#Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) – environment) 16/07/2019
Pyrene 204-927-3 129-00-0 PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 15/01/2019
Phenanthrene 201-581-5 85-01-8 vPvB (Article 57e) 15/01/2019
Fluoranthene 205-912-4 206-44-0 PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 15/01/2019
Benzo[k]fluoranthene 205-916-6 207-08-9 Carcinogenic (Article 57a)#PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 15/01/2019
2,2-bis(4′-hydroxyphenyl)-4-methylpentane 401-720-1 6807-17-6 Toxic for reproduction (Article 57c) 15/01/2019
1,7,7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one 239-139-9 15087-24-8 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 15/01/2019
Terphenyl, hydrogenated 262-967-7 61788-32-7 vPvB (Article 57e) 27/06/2018
Octamethylcyclotetrasiloxane 209-136-7 556-67-2 PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 27/06/2018
Lead 231-100-4 7439-92-1 Toxic for reproduction (Article 57c) 27/06/2018
Ethylenediamine 203-468-6 107-15-3 Respiratory sensitising properties (Article 57(f) – human health) 27/06/2018
Dodecamethylcyclohexasiloxane 208-762-8 540-97-6 PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 27/06/2018
Disodium octaborate 234-541-0 12008-41-2 Toxic for reproduction (Article 57c) 27/06/2018
Dicyclohexyl phthalate 201-545-9 84-61-7 Toxic for reproduction (Article 57c)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health) 27/06/2018
Decamethylcyclopentasiloxane 208-764-9 541-02-6 PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 27/06/2018
Benzo[ghi]perylene 205-883-8 191-24-2 PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 27/06/2018
Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride 209-008-0 552-30-7 Respiratory sensitising properties (Article 57(f) – human health) 27/06/2018
Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 15/01/2018
Formaldehyde, reaction products with branched and linear heptylphenol, carbon disulfide and hydrazine 300-298-5 93925-00-9 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 15/01/2018
Reaction product of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and phenol, heptyl derivs. 1471311-26-8 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 15/01/2018
Chrysene 205-923-4 218-01-9 Carcinogenic (Article 57a)#PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 15/01/2018
Cadmium nitrate 233-710-6 10325-94-7 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)#Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) – human health) 15/01/2018
Cadmium hydroxide 244-168-5 21041-95-2 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)#Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) – human health) 15/01/2018
Cadmium carbonate 208-168-9 513-78-0 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)#Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) – human health) 15/01/2018
Benz[a]anthracene 200-280-6 56-55-3 Carcinogenic (Article 57a)#PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 15/01/2018
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) vPvB (Article 57e) 15/01/2018
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene 236-948-9 13560-89-9 vPvB (Article 57e) 15/01/2018
(1S,2S,5S,6S,9R,10R,13R,14R)-1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.1⁶,⁹.0²,¹³.0⁵,¹⁰]octadeca-7,15-diene 135821-74-8 vPvB (Article 57e) 15/01/2018
(1S,2S,5R,6R,9S,10S,13R,14R)-1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.1⁶,⁹.0²,¹³.0⁵,¹⁰]octadeca-7,15-diene 135821-03-3 vPvB (Article 57e) 15/01/2018
rel-(1R,4S,4aS,6aS,7S,10R,10aR,12aR)-1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-dodecachloro-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodecahydro-1,4:7,10-dimethanodibenzo[a,e]cyclooctene vPvB (Article 57e) 15/01/2018
rel-(1R,4S,4aS,6aR,7R,10S,10aS,12aR)-1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-dodecachloro-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-dodecahydro-1,4:7,10-dimethanodibenzo[a,e]cyclooctene vPvB (Article 57e) 15/01/2018
Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts vPvB (Article 57e) 07/07/2017
tridecafluorohexanesulphonic acid, compound with 2,2′-iminodiethanol (1:1) 274-462-9 70225-16-0 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
ammonium perfluorohexane-1-sulphonate 269-511-6 68259-08-5 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
potassium perfluorohexane-1-sulphonate 223-393-2 3871-99-6 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
perfluorohexane-1-sulphonic acid 206-587-1 355-46-4 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) 1310480-24-0 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) 1310480-27-3 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl][4-(phenylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) 1310480-28-4 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Beta-Cyclodextrin, compd. with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid ion(1-)(1:1) 1329995-45-0 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Gamma-Cyclodextrin, compd. with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid ion(1-)(1:1) 1329995-69-8 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Sulfonium, (thiodi-4,1-phenylene)bis[diphenyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:2) 421555-73-9 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Iodonium, bis[4-(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic 421555-74-0 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Sulfonium, tris[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) 425670-70-8 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, lithium salt (1:1) 55120-77-9 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, zinc salt 70136-72-0 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, compd. with N,N-diethylethanamine (1:1) 72033-41-1 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Iodonium, bis[(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1) (9CI) 866621-50-3 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Sulfonium, (4-methylphenyl)diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) 910606-39-2 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Sulfonium, [4-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]phenyl]diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) 911027-68-4 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Sulfonium, [4-[(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)oxy]phenyl]diphenyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1), polymer with 2-ethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-2-yl 2-methyl-2-propenoate, 3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl 2-methyl-2-propenoate and tetrahydro-2-oxo-3-furanyl 2-methyl-2-propenoate 911027-69-5 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, cesium salt (1:1) 92011-17-1 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Dibenzo[k,n][1,4,7,10,13]tetraoxathiacyclopentadecinium, 19-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-6,7,9,10,12,13-hexahydro-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) 928049-42-7 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Sulfonium, triphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) 144116-10-9 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Quinolinium, 1-(carboxymethyl)-4-[2-[4-[4-(2,2-diphenylethenyl)phenyl]-1,2,3,3a,4,8b-hexahydrocyclopent[b]indol-7-yl]ethenyl]-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) 1462414-59-0 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Iodonium, diphenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) 153443-35-7 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Methanaminium, N,N,N-trimethyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1) 189274-31-5 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, compd.with 2-methyl-2-propanamine (1:1) 202189-84-2 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Iodonium, bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) 213740-81-9 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, gallium salt (9CI) 341035-71-0 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Sulfonium, bis(4-methylphenyl)phenyl-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) 341548-85-4 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, scandium(3+) salt (3:1) 350836-93-0 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, neodymium(3+) salt (3:1) 41184-65-0 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, yttrium(3+) salt (3:1) 41242-12-0 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, compd. With pyrrolidine (1:1) 1187817-57-7 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Ethanaminium, N,N,N-triethyl-, salt with1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid (1:1) 108427-55-0 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, salt with 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid 108427-54-9 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
Phosphonium, triphenyl(phenylmethyl)-, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-1-hexanesulfonate (1:1) 1000597-52-3 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-, sodium salt 82382-12-5 vPvB (Article 57e) 07/07/2017
p-(1,1-dimethylpropyl)phenol 201-280-9 80-46-6 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) and its sodium and ammonium salts Toxic for reproduction (Article 57c)#PBT (Article 57d) 12/01/2017
Nonadecafluorodecanoic acid 206-400-3 335-76-2 Toxic for reproduction (Article 57c)#PBT (Article 57d) 12/01/2017
sodium nonadecafluorodecanoate 3830-45-3 Toxic for reproduction (Article 57c)#PBT (Article 57d) 12/01/2017
Decanoic acid, nonadecafluoro-, sodium salt 3830-45-3 Toxic for reproduction (Article 57c)#PBT (Article 57d) 12/01/2017
Ammonium nonadecafluorodecanoate 221-470-5 3108-42-7 Toxic for reproduction (Article 57c)#PBT (Article 57d) 12/01/2017
4-heptylphenol, branched and linear Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
4-heptylphenol 217-862-0 1987-50-4 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, heptyl derivs. 276-743-1 72624-02-3 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-(1,1-diethylpropyl)- 37872-24-5 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-(1,1-dimethylpentyl)- 30784-31-7 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-(1,2,2-trimethylbutyl)- 911371-06-7 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-(1,2-dimethylpentyl)- 854904-93-1 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-(1,3,3-trimethylbutyl)- 911371-07-8 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-(1,3-dimethylpentyl)- 71945-81-8 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-(1,4-dimethylpentyl)- 857629-71-1 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-(1-ethyl-2,2-dimethylpropyl)- 861010-65-3 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-(1-ethyl-1,2-dimethylpropyl)- 30784-27-1 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-(1-ethylpentyl)- 6465-74-3 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-(1-methylhexyl)- 6863-24-7 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-(1-propylbutyl)- 6465-71-0 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-(3-ethylpentyl)- 911370-98-4 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-(3-methylhexyl)- 102570-52-5 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-(4-methylhexyl)- 1139800-98-8 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-(5-methylhexyl)- 100532-36-3 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-[2-methyl-1-(1-methylethyl)propyl]- 1824346-00-0 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
4-(2,3-dimethylpentan-2-yl)phenol 854-135-2 861011-60-1 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
4-(3-methylhexan-3-yl)phenol 854-958-7 30784-32-8 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-tert-heptyl- 288864-02-8 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-(1,1,3-trimethylbutyl)- 33104-11-9 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-(1,1,2,2-tetramethylpropyl)- 72861-06-4 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
Phenol, 4-(1-ethyl-3-methylbutyl)- 854904-92-0 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 12/01/2017
4,4′-isopropylidenediphenol 201-245-8 80-05-7 Toxic for reproduction (Article 57c)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health) 12/01/2017
Benzo[def]chrysene (Benzo[a]pyrene) 200-028-5 50-32-8 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)#Toxic for reproduction (Article 57c)#PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 20/06/2016
Perfluorononan-1-oic-acid and its sodium and ammonium salts Toxic for reproduction (Article 57c)#PBT (Article 57d) 17/12/2015
Perfluorononan-1-oic-acid 206-801-3 375-95-1 Toxic for reproduction (Article 57c)#PBT (Article 57d) 17/12/2015
Sodium salts of perfluorononan-1-oic-acid -, 21049-39-8 Toxic for reproduction (Article 57c)#PBT (Article 57d) 17/12/2015
Ammonium salts of perfluorononan-1-oic-acid -, 4149-60-4 Toxic for reproduction (Article 57c)#PBT (Article 57d) 17/12/2015
Nitrobenzene 202-716-0 98-95-3 Toxic for reproduction (Article 57c) 17/12/2015
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350) 253-037-1 36437-37-3 vPvB (Article 57e) 17/12/2015
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327) 223-383-8 3864-99-1 vPvB (Article 57e) 17/12/2015
1,3-propanesultone 214-317-9 1120-71-4 Carcinogenic (Article 57a) 17/12/2015
5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] vPvB (Article 57e) 15/06/2015
Reaction mass of 5-[(2R)-butan-2-yl]-2-[(1R,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2R)-butan-2-yl]-2-[(1R,6R)-4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1R,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1S,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane and 5-[(2S)-butan-2-yl]-2-[(1S,6R)-4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl]-5-methyl-1,3-dioxane vPvB (Article 57e) 15/06/2015
1,3-Dioxane, 2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)- 117933-89-8 vPvB (Article 57e) 15/06/2015
Reaction mass of 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane and 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane 413-720-9 117933-89-8 vPvB (Article 57e) 15/06/2015
1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters or mixed decyl and hexyl and octyl diesters Toxic for reproduction (Article 57c) 15/06/2015
1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters 272-013-1 68648-93-1 Toxic for reproduction (Article 57c) 15/06/2015
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters 271-094-0 68515-51-5 Toxic for reproduction (Article 57c) 15/06/2015
Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) Toxic for reproduction (Article 57c) 17/12/2014
Cadmium sulphate 233-331-6 10124-36-4, 31119-53-6 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)#Toxic for reproduction (Article 57c)#Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) – human health) 17/12/2014
Cadmium fluoride 232-222-0 7790-79-6 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)#Toxic for reproduction (Article 57c)#Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) – human health) 17/12/2014
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) 239-622-4 15571-58-1 Toxic for reproduction (Article 57c) 17/12/2014
2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) 223-346-6 3846-71-7 PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 17/12/2014
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328) 247-384-8 25973-55-1 PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 17/12/2014
Sodium peroxometaborate 231-556-4 7632-04-4 Toxic for reproduction (Article 57c) 16/06/2014
Sodium perborate, perboric acid, sodium salt Toxic for reproduction (Article 57c) 16/06/2014
Perboric acid, sodium salt 234-390-0 11138-47-9 Toxic for reproduction (Article 57c) 16/06/2014
Sodium perborate 239-172-9 15120-21-5 Toxic for reproduction (Article 57c) 16/06/2014
Perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt, trihydrate 603-902-8 13517-20-9 Toxic for reproduction (Article 57c) 16/06/2014
Borate(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-κO1:κO2)]di-, sodium, hydrate (1:2:6) 125022-34-6 Toxic for reproduction (Article 57c) 16/06/2014
Borate(2-), tetrahydroxybis[μ-(peroxy-κO1:κO2)]di-, sodium (1:2) 90568-23-3 Toxic for reproduction (Article 57c) 16/06/2014
Cadmium chloride 233-296-7 10108-64-2 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)#Toxic for reproduction (Article 57c)#Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) – human health) 16/06/2014
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear 271-093-5 68515-50-4 Toxic for reproduction (Article 57c) 16/06/2014
Trixylyl phosphate 246-677-8 25155-23-1 Toxic for reproduction (Article 57c) 16/12/2013
Lead di(acetate) 206-104-4 301-04-2 Toxic for reproduction (Article 57c) 16/12/2013
Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol) 202-506-9 96-45-7 Toxic for reproduction (Article 57c) 16/12/2013
Disodium 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo] -5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (C.I. Direct Black 38) 217-710-3 1937-37-7 Carcinogenic (Article 57a) 16/12/2013
Disodium 3,3′-[[1,1′-biphenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) (C.I. Direct Red 28) 209-358-4 573-58-0 Carcinogenic (Article 57a) 16/12/2013
Dihexyl phthalate 201-559-5 84-75-3 Toxic for reproduction (Article 57c) 16/12/2013
Cadmium sulphide 215-147-8 1306-23-6 Carcinogenic (Article 57a)#Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) – human health) 16/12/2013
Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA) 206-397-9 335-67-1 Toxic for reproduction (Article 57c)#PBT (Article 57d) 20/06/2013
Dipentyl phthalate (DPP) 205-017-9 131-18-0 Toxic for reproduction (Article 57c) 20/06/2013
Cadmium oxide 215-146-2 1306-19-0 Carcinogenic (Article 57a)#Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) – human health) 20/06/2013
Cadmium 231-152-8 7440-43-9 Carcinogenic (Article 57a)#Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) – human health) 20/06/2013
Ammonium pentadecafluorooctanoate (APFO) 223-320-4 3825-26-1 Toxic for reproduction (Article 57c)#PBT (Article 57d) 20/06/2013
4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
Nonylphenol, branched, ethoxylated 500-209-1 68412-54-4 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
4-Nonylphenol, ethoxylated 500-045-0 26027-38-3 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
Nonylphenol, ethoxylated 500-024-6 9016-45-9 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
2-[2-[2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol 230-770-5 7311-27-5 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
20-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 248-743-1 27942-27-4 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol 243-816-4 20427-84-3 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
26-(4-Nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24- octaoxahexacosan -1-ol 14409-72-4 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
Nonylphenol, ethoxylated (15-EO) (9016-45-9) 931-756-8 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
Nonylphenol, ethoxylated (10-EO) (9016-45-9) 931-755-2 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
Nonylphenol, ethoxylated (8-EO) (9016-45-9) 931-754-7 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
Nonylphenol, ethoxylated (6,5-EO) (9016-45-9) 931-753-1 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(nonylphenyl)-ω-hydroxy-, branched 68412-54-4 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethanol 687-832-3 1119449-37-4 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
2-{2-[4-(3,6-dimethylheptan-3-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol 687-833-9 1119449-38-5 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
Nonylphenol, ethoxylated (polymer) 938-618-6 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 4) 939-975-0 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
Nonylphenolpolyglycolether 932-998-7 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated (CAS: 127087-87-0) 932-098-4 127087-87-0 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(nonylphenyl)-w-hydroxy- (CAS 9016-45-9) 931-562-3 9016-45-9 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1-ol, 14-(4-nonylphenoxy)- 20636-48-0 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
4-t-Nonylphenol-diethoxylate 156609-10-8 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
Ethanol, 2-(4-nonylphenoxy)- 104-35-8 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
Isononylphenol, ethoxylated 609-346-2 37205-87-1 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
p-Nonylphenol hexaethoxylate 34166-38-6 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
4-Nonylphenol, branched, ethoxylated 500-315-8 127087-87-0 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
23-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol 248-293-6 27177-05-5 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
26-(nonylphenoxy)-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxahexacosan-1-ol 247-816-5 26571-11-9 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
Nonylphenol, ethoxylated (EO = 10) 939-993-9 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
14-(nonylphenoxy)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-ol 247-555-7 26264-02-8 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 20/06/2013
Trilead dioxide phosphonate 235-252-2 12141-20-7 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Trilead bis(carbonate) dihydroxide 215-290-6 1319-46-6 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Tricosafluorododecanoic acid 206-203-2 307-55-1 vPvB (Article 57e) 19/12/2012
Tetralead trioxide sulphate 235-380-9 12202-17-4 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Tetraethyllead 201-075-4 78-00-2 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Sulfurous acid, lead salt, dibasic 263-467-1 62229-08-7 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Silicic acid, lead salt 234-363-3 11120-22-2 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Silicic acid (H2Si2O5), barium salt (1:1), lead-doped 272-271-5 68784-75-8 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Pyrochlore, antimony lead yellow 232-382-1 8012-00-8 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Pentalead tetraoxide sulphate 235-067-7 12065-90-6 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Pentacosafluorotridecanoic acid 276-745-2 72629-94-8 vPvB (Article 57e) 19/12/2012
Orange lead (lead tetroxide) 215-235-6 1314-41-6 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
o-toluidine 202-429-0 95-53-4 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2012
o-aminoazotoluene 202-591-2 97-56-3 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2012
n-pentyl-isopentylphthalate 933-378-9 776297-69-9 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
N-methylacetamide 201-182-6 79-16-3 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
N,N-dimethylformamide 200-679-5 68-12-2 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Methyloxirane (Propylene oxide) 200-879-2 75-56-9 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b) 19/12/2012
Methoxyacetic acid 210-894-6 625-45-6 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Lead titanium zirconium oxide 235-727-4 12626-81-2 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Lead titanium trioxide 235-038-9 12060-00-3 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Lead oxide sulfate 234-853-7 12036-76-9 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Lead monoxide (lead oxide) 215-267-0 1317-36-8 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Lead dinitrate 233-245-9 10099-74-8 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Lead cyanamidate 244-073-9 20837-86-9 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Lead bis(tetrafluoroborate) 237-486-0 13814-96-5 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Hexahydromethylphthalic anhydride Respiratory sensitising properties (Article 57(f) – human health) 19/12/2012
Hexahydro-3-methylphthalic anhydride 260-566-1 57110-29-9 Respiratory sensitising properties (Article 57(f) – human health) 19/12/2012
Hexahydro-4-methylphthalic anhydride 243-072-0 19438-60-9 Respiratory sensitising properties (Article 57(f) – human health) 19/12/2012
Hexahydromethylphthalic anhydride 247-094-1 25550-51-0 Respiratory sensitising properties (Article 57(f) – human health) 19/12/2012
Heptacosafluorotetradecanoic acid 206-803-4 376-06-7 vPvB (Article 57e) 19/12/2012
Henicosafluoroundecanoic acid 218-165-4 2058-94-8 vPvB (Article 57e) 19/12/2012
Furan 203-727-3 110-00-9 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2012
Fatty acids, C16-18, lead salts 292-966-7 91031-62-8 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Dioxobis(stearato)trilead 235-702-8 12578-12-0 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Dinoseb (6-sec-butyl-2,4-dinitrophenol) 201-861-7 88-85-7 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Dimethyl sulphate 201-058-1 77-78-1 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2012
Diisopentyl phthalate 210-088-4 605-50-5 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Diethyl sulphate 200-589-6 64-67-5 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b) 19/12/2012
Dibutyltin dichloride (DBTC) 211-670-0 683-18-1 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C’-azodi(formamide)) (ADCA) 204-650-8 123-77-3 Respiratory sensitising properties (Article 57(f) – human health) 19/12/2012
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride Respiratory sensitising properties (Article 57(f) – human health) 19/12/2012
cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 236-086-3 13149-00-3 Respiratory sensitising properties (Article 57(f) – human health) 19/12/2012
trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 238-009-9 14166-21-3 Respiratory sensitising properties (Article 57(f) – human health) 19/12/2012
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 201-604-9 85-42-7 Respiratory sensitising properties (Article 57(f) – human health) 19/12/2012
Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether) (DecaBDE) 214-604-9 1163-19-5 PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 19/12/2012
Biphenyl-4-ylamine 202-177-1 92-67-1 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2012
Acetic acid, lead salt, basic 257-175-3 51404-69-4 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
[Phthalato(2-)]dioxotrilead 273-688-5 69011-06-9 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
6-methoxy-m-toluidine (p-cresidine) 204-419-1 120-71-8 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2012
4-Nonylphenol, branched and linear Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
p-nonylphenol 203-199-4 104-40-5 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol 257-907-1 52427-13-1 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol 142731-63-3 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
4-(1-Ethyl-1,3-dimethylpentyl)phenol 186825-36-5 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
Phenol, 4-nonyl-, branched 284-325-5 84852-15-3 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol 250-339-5 30784-30-6 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
p-(1-methyloctyl)phenol 241-427-4 17404-66-9 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
p-isononylphenol 247-770-6 26543-97-5 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
Phenol, nonyl-, branched 291-844-0 90481-04-2 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
4-(1,1,5-Trimethylhexyl)phenol 521947-27-3 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
Nonylphenol 246-672-0 25154-52-3 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol 635-696-0 186825-39-8 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
Isononylphenol 234-284-4 11066-49-2 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
4-methyl-m-phenylenediamine (toluene-2,4-diamine) 202-453-1 95-80-7 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2012
4-aminoazobenzene 200-453-6 60-09-3 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2012
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-[(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ω-hydroxy- 9036-19-5 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
Polyethylene glycol p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl ether 9002-93-1 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
20-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol 219-682-8 2497-59-8 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethanol 2315-67-5 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
2-[2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethanol, 2-{2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy}ethanol 621-341-7 2315-61-9 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2012
4,4′-oxydianiline and its salts Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b) 19/12/2012
4,4′-oxydianiline 202-977-0 101-80-4 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b) 19/12/2012
4,4′-methylenedi-o-toluidine 212-658-8 838-88-0 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2012
3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine 421-150-7 143860-04-2 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
1-bromopropane (n-propyl bromide) 203-445-0 106-94-5 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
1,2-diethoxyethane 211-076-1 629-14-1 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester, branched and linear 284-032-2 84777-06-0 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2012
α,α-Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4 (phenylamino)naphthalene-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) 229-851-8 6786-83-0 Carcinogenic (Article 57a) 18/06/2012
N,N,N’,N’-tetramethyl-4,4′-methylenedianiline (Michler’s base) 202-959-2 101-61-1 Carcinogenic (Article 57a) 18/06/2012
Lead(II) bis(methanesulfonate) 401-750-5 17570-76-2 Toxic for reproduction (Article 57c) 18/06/2012
Formamide 200-842-0 75-12-7 Toxic for reproduction (Article 57c) 18/06/2012
Diboron trioxide 215-125-8 1303-86-2 Toxic for reproduction (Article 57c) 18/06/2012
[4-[[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) 219-943-6 2580-56-5 Carcinogenic (Article 57a) 18/06/2012
[4-[4,4′-bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (C.I. Basic Violet 3) 208-953-6 548-62-9 Carcinogenic (Article 57a) 18/06/2012
4,4′-bis(dimethylamino)benzophenone (Michler’s ketone) 202-027-5 90-94-8 Carcinogenic (Article 57a) 18/06/2012
4,4′-bis(dimethylamino)-4”-(methylamino)trityl alcohol 209-218-2 561-41-1 Carcinogenic (Article 57a) 18/06/2012
1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (β-TGIC) 423-400-0 59653-74-6 Mutagenic (Article 57b) 18/06/2012
1,3,5-Tris(oxiran-2-ylmethyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione (TGIC) 219-514-3 2451-62-9 Mutagenic (Article 57b) 18/06/2012
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme) 203-977-3 112-49-2 Toxic for reproduction (Article 57c) 18/06/2012
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 203-794-9 110-71-4 Toxic for reproduction (Article 57c) 18/06/2012
Zirconia Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2011
Refractories, fibers, aluminosilicate 142844-00-6 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2011
Trilead diarsenate 222-979-5 3687-31-8 Carcinogenic (Article 57a)#Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2011
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate 234-329-8 11103-86-9 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2011
Phenolphthalein 201-004-7 77-09-8 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2011
Pentazinc chromate octahydroxide 256-418-0 49663-84-5 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2011
N,N-dimethylacetamide 204-826-4 127-19-5 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2011
Lead styphnate 239-290-0 15245-44-0 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2011
Lead dipicrate 229-335-2 6477-64-1 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2011
Lead diazide, Lead azide 236-542-1 13424-46-9 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2011
Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline 500-036-1 25214-70-4 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2011
Dichromium tris(chromate) 246-356-2 24613-89-6 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2011
Calcium arsenate 231-904-5 7778-44-1 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2011
Bis(2-methoxyethyl) phthalate 204-212-6 117-82-8 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2011
Bis(2-methoxyethyl) ether 203-924-4 111-96-6 Toxic for reproduction (Article 57c) 19/12/2011
Arsenic acid 231-901-9 7778-39-4 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2011
Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2011
Refractories, fibers, aluminosilicate 142844-00-6 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2011
4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol 205-426-2 140-66-9 Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment) 19/12/2011
2-Methoxyaniline, o-Anisidine 201-963-1 90-04-0 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2011
2,2′-dichloro-4,4′-methylenedianiline 202-918-9 101-14-4 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2011
1,2-dichloroethane 203-458-1 107-06-2 Carcinogenic (Article 57a) 19/12/2011
Strontium chromate 232-142-6 7789-06-2 Carcinogenic (Article 57a) 20/06/2011
Hydrazine 206-114-9 302-01-2, 7803-57-8 Carcinogenic (Article 57a) 20/06/2011
2-ethoxyethyl acetate 203-839-2 111-15-9 Toxic for reproduction (Article 57c) 20/06/2011
1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) 212-828-1 872-50-4 Toxic for reproduction (Article 57c) 20/06/2011
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters 271-084-6 68515-42-4 Toxic for reproduction (Article 57c) 20/06/2011
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich 276-158-1 71888-89-6 Toxic for reproduction (Article 57c) 20/06/2011
1,2,3-trichloropropane 202-486-1 96-18-4 Carcinogenic (Article 57a)#Toxic for reproduction (Article 57c) 20/06/2011
Cobalt(II) sulphate 233-334-2 10124-43-3 Carcinogenic (Article 57a)#Toxic for reproduction (Article 57c) 15/12/2010
Cobalt(II) dinitrate 233-402-1 10141-05-6 Carcinogenic (Article 57a)#Toxic for reproduction (Article 57c) 15/12/2010
Cobalt(II) diacetate 200-755-8 71-48-7 Carcinogenic (Article 57a)#Toxic for reproduction (Article 57c) 15/12/2010
Cobalt(II) carbonate 208-169-4 513-79-1 Carcinogenic (Article 57a)#Toxic for reproduction (Article 57c) 15/12/2010
Chromium trioxide 215-607-8 1333-82-0 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b) 15/12/2010
Acids generated from chromium trioxide and their oligomers Carcinogenic (Article 57a) 15/12/2010
Oligomers of chromic acid and dichromic acid Carcinogenic (Article 57a) 15/12/2010
Chromic acid 231-801-5 7738-94-5 Carcinogenic (Article 57a) 15/12/2010
Dichromic acid 236-881-5 13530-68-2 Carcinogenic (Article 57a) 15/12/2010
2-methoxyethanol 203-713-7 109-86-4 Toxic for reproduction (Article 57c) 15/12/2010
2-ethoxyethanol 203-804-1 110-80-5 Toxic for reproduction (Article 57c) 15/12/2010
Trichloroethylene 201-167-4 79-01-6 Carcinogenic (Article 57a) 18/06/2010
Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate 235-541-3 12267-73-1 Toxic for reproduction (Article 57c) 18/06/2010
Sodium chromate 231-889-5 7775-11-3 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)#Toxic for reproduction (Article 57c) 18/06/2010
Potassium dichromate 231-906-6 7778-50-9 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)#Toxic for reproduction (Article 57c) 18/06/2010
Potassium chromate 232-140-5 7789-00-6 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b) 18/06/2010
Disodium tetraborate, anhydrous 215-540-4 12179-04-3, 1303-96-4, 1330-43-4 Toxic for reproduction (Article 57c) 18/06/2010
Boric acid Toxic for reproduction (Article 57c) 18/06/2010
Boric acid, crude natural 234-343-4 11113-50-1 Toxic for reproduction (Article 57c) 18/06/2010
Boric acid 233-139-2 10043-35-3 Toxic for reproduction (Article 57c) 18/06/2010
Ammonium dichromate 232-143-1 7789-09-5 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)#Toxic for reproduction (Article 57c) 18/06/2010
Acrylamide 201-173-7 79-06-1 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b) 30/03/2010
Tris(2-chloroethyl) phosphate 204-118-5 115-96-8 Toxic for reproduction (Article 57c) 13/01/2010
Pitch, coal tar, high-temp. 266-028-2 65996-93-2 Carcinogenic (Article 57a)#PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 13/01/2010
Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34) 215-693-7 1344-37-2 Carcinogenic (Article 57a)#Toxic for reproduction (Article 57c) 13/01/2010
Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104) 235-759-9 12656-85-8 Carcinogenic (Article 57a)#Toxic for reproduction (Article 57c) 13/01/2010
Lead chromate 231-846-0 7758-97-6 Carcinogenic (Article 57a)#Toxic for reproduction (Article 57c) 13/01/2010
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Toxic for reproduction (Article 57c)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health) 13/01/2010
Anthracene oil, anthracene-low 292-604-8 90640-82-7 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)#PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 13/01/2010
Anthracene oil, anthracene paste, distn. lights 295-278-5 91995-17-4 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)#PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 13/01/2010
Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction 295-275-9 91995-15-2 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)#PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 13/01/2010
Anthracene oil, anthracene paste 292-603-2 90640-81-6 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)#PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 13/01/2010
Anthracene oil 292-602-7 90640-80-5 Carcinogenic (Article 57a)#PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 13/01/2010
2,4-dinitrotoluene 204-450-0 121-14-2 Carcinogenic (Article 57a) 13/01/2010
Triethyl arsenate 427-700-2 15606-95-8 Carcinogenic (Article 57a) 28/10/2008
Sodium dichromate 234-190-3 10588-01-9, 7789-12-0 Carcinogenic (Article 57a)#Mutagenic (Article 57b)#Toxic for reproduction (Article 57c) 28/10/2008
Lead hydrogen arsenate 232-064-2 7784-40-9 Carcinogenic (Article 57a)#Toxic for reproduction (Article 57c) 28/10/2008
Hexabromocyclododecane (HBCDD) PBT (Article 57d) 28/10/2008
Hexabromocyclododecane 247-148-4 25637-99-4 PBT (Article 57d) 28/10/2008
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane 221-695-9 3194-55-6 PBT (Article 57d) 28/10/2008
alpha-hexabromocyclododecane 134237-50-6 PBT (Article 57d) 28/10/2008
beta-hexabromocyclododecane 134237-51-7 PBT (Article 57d) 28/10/2008
gamma-hexabromocyclododecane 134237-52-8 PBT (Article 57d) 28/10/2008
Dibutyl phthalate (DBP) 201-557-4 84-74-2 Toxic for reproduction (Article 57c)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health) 28/10/2008
Diarsenic trioxide 215-481-4 1327-53-3 Carcinogenic (Article 57a) 28/10/2008
Diarsenic pentaoxide 215-116-9 1303-28-2 Carcinogenic (Article 57a) 28/10/2008
Cobalt dichloride 231-589-4 7646-79-9 Carcinogenic (Article 57a)#Toxic for reproduction (Article 57c) 28/10/2008
Bis(tributyltin) oxide (TBTO) 200-268-0 56-35-9 PBT (Article 57d) 28/10/2008
Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 204-211-0 117-81-7 Toxic for reproduction (Article 57c)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – environment)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health) 28/10/2008
Benzyl butyl phthalate (BBP) 201-622-7 85-68-7 Toxic for reproduction (Article 57c)#Endocrine disrupting properties (Article 57(f) – human health) 28/10/2008
Anthracene 204-371-1 120-12-7 PBT (Article 57d) 28/10/2008
Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins) 287-476-5 85535-84-8 PBT (Article 57d)#vPvB (Article 57e) 28/10/2008
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylene) 201-329-4 81-15-2 vPvB (Article 57e) 28/10/2008
4,4′- Diaminodiphenylmethane (MDA) 202-974-4 101-77-9 Carcinogenic (Article 57a) 28/10/2008

Exit mobile version