Kontrola i sankcji

Kontrola i sankcji

Nowe europejskie chemiczne przepisy REACH obowiązuje więcej niż jeden i pół roku zgodnie z artykułem 126 tego rozporządzenia, Państwa Członkowskie mogą przewidzieć sankcje za nieprzestrzeganie przepisów. Tylko dwie trzecie państw członkowskich udało się komunikować z przepisami w określonym terminie (do 12.1 2008 r.), z drugiej muszą to zrobić do końca 2009 roku.

Państwa członkowskie są zobowiązane do składania sprawozdań do Komisji Europejskiej o wynikach inspekcji, kontroli i sankcji w pierwszym Czerwiec 2010 oraz następnie co pięć lat.

W celu zapewnienia zharmonizowanego podejścia do wdrożenia REACH wśród państw członkowskich, rozporządzenie wyraźnie wymaga utworzenia „forum wymiany informacji pomiędzy organami” w skrócie  (Forum for Exchange of information on Enforcement), negocjacje w celu ustalenia podstawowych zasad i priorytetów kontroli.

Forum na swojej szóstej sesji , która odbyła się w dniu 8 -10. grudniu 2009 zdecydował się kontroli wykonania zobowiązań producentów mieszanin ( formulatorzy ), którzy są na pierwszym poziomie dalszych użytkowników substancji chemicznych w łańcuchu dostaw. Forum uzgodniło, że drugi projekt będzie monitorować przestrzeganie obowiązków producentów mieszanek, głównie dlatego, że choć większość z mieszaniny sprzedawane są także do producentów, którzy wykorzystują je w swoich produktach jest nadal stosunkowo duża liczba związków produkowanych w pierwszym etapie łańcucha dostaw trafia bezpośrednio do konsumentów takich jak: detergenty, farby i osobistej higieny produktów.

Przygotowanie drugiego projektu rozpoczyna się na początku 2010 roku i inspekcji producentów mieszanin / produktów chemicznych zostaną przeprowadzone w 2011 roku po pierwszy termin rejestracji substancji chemicznych. Projekt będzie budować przede wszystkim na doświadczenie zdobyte w pierwszych forum projektu (REACH-EN-FORCE1), która zostanie zakończona pod koniec tego roku i ma na celu ocenę wykonania zobowiązań producentów i importerów.

Częściowe wyniki pokazują, że podczas pierwszego projektu przeprowadzono 850 kontroli w 28 krajach , inspekcje skupiają się głównie na istniejących ( siedzibę) substancji, w szczególności do kontroli wstępnej rejestracji i rejestracji tych substancji przez producentów i importerów oraz KCH . Zbiorcze sprawozdanie z realizacji projektu zostanie wydany wiosną 2010 roku.

Przez cały 2010 rok będzie kontroli producentów i importerów w państwach członkowskich .

Do głównych zadań w Forum:

  • o upowszechniania dobrych praktyk i problemów zaznacz na poziomie wspólnotowym
  • w ten sposób , koordynuje i ocenia zharmonizowane wspólnych projektów wykonawczych oraz Inspekcje
  • koordynacja wymiany inspektorów
  • określenie strategii egzekwowania przepisów , jak również najlepszych praktyk w zakresie egzekwowania
  • opracowanie metod pracy i narzędzia na użytek lokalnych inspektorów
  • opracowanie procedur elektronicznej wymiany informacji
  • Zapewnienie ścisłej współpracy z przemysłem , szczególnie w odniesieniu do specyficznych potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych zainteresowanych stron , w tym odpowiednich organizacji międzynarodowych
  • do zbadania propozycji wprowadzenia ograniczeń w celu doradztwa w zakresie ich wykonalności

Państw członkowskich z ustalonymi przepisami:
Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania.

MEMBER STATE

PENALTIES

LEGISLATION

Belgium Fines: EUR 52 to EUR 4 000 000

Imprisonment: 8 days to 3 years

Czech republic Fines: CZK 500 000 to CZK 5 000 000
Denmark Imprisonment up to two years Chemical substances and products Act no. 175
Finland Fines or imprisonment up to 2 years Chemical Act No. 744/1989 and Penal Code of Finland No. 39/1889
Germany Less severe infringement: fines up to EUR 50 000 or imprisonment up to 1 year

More severe infringement: fines up to EUR 100 000 or imprisonment up to 5 years

Hungary HUF 50 000 to 20 000 000 Government decree on chemical load penalty
Ireland On summary conviction, a fine not exceeding € 5,000 or imprisonment for a term not exceeding 6 months or both,

On conviction on indictment, to a fine not exceeding € 3,000,000 or imprisonment for a term not exceeding 2 years or both.

Chemical Act 2008 (S.I. No. 273 of 2008)
Latvia Fines: LVL 300 to LVL1000
Lithuania Fines: LTL 500 to LTL 300 000
Malta Fines: EUR 466 to EUR 23 294

Imprisonment: < 6 months to 4 years

Netherlands Fines up to 670 000 or imprisonment up to six years Economic Offences Act
Romania Fines: RON 6 500 to RON 50 000
Slovakia Fines: EUR 9 958 to EUR 99 582 Act No. 405/ 2008
Spain In parliament
Sweden Fines or imprisonment up to 2 years Environmental Code (Chapter 29)
United Kingdom Up to £5,000 fine and/or up to 3 months imprisonment following summary conviction

An unlimited fine and /or up to two years imprisonment following conviction on indictment

REACH Enforcement Regulations 2008 No. 2852