REACH & CLP AUDYT

REACH & CLP AUDYT

REACH & CLP

1. CO ZYSKUJESZ ZAMAWIAJĄC AUDYT REACH & CLP:

 • Zdefiniowaną pozycje Twojej firmy zgodnie z prawem chemicznym
 • Zidentyfikowane obowiązki firmy nałożone przez rozporządzenia REACH i CLP;
 • Kategoryzacja substancji chemicznych: SVHC, substancje CMR, substancji podlegające ocenie CRAP, chemikalia niebezpieczne środowiska (za pomocą oprogramowania CHEMDOX na podstawie danych klienta);
 • Ocena obowiązków związanych z wytwarzaniem lub importem wyrobów zawierających celowo uwalnianie substancje lub zawierających substancje SVHC;
 • Identyfikacja luk i niezgodności z wymogami prawnymi;
 • ZALECENIA, proponowane rozwiązania i procedury do wdrożenia.
List

2. CO PRZYGOTOWAĆ przed zleceniem audytu REACH & CLP:

 • Zidentyfikuj wszystkie produkty używane w Twojej firmie;
 • Zidentyfikuj dostawców i odbiorców;
 • Skompletuj całą dokumentację (karty charakterystyki, scenariusze narażenia) dla produktów używanych w twojej firmie.
audyt REACH & CLP

3. WYNIKI audytu REACH & CLP:

 • Baza danych substancji skategoryzowanych pod względem: substancji SVHC, substancji CMR, zagrożeń dla środowiska, CoRAP;
 • Analiza obecnego stanu Twojej firmy:
  • określone obowiązki przedsiębiorstwa ze względu na pozycję w łańcuchu dostaw oraz stosowanie substancji i mieszanin;
  • identyfikacja pozycji biznesowej w odniesieniu do prawodawstwa REACH i CLP;
  • wyszczególnione obszary, gdzie wymagania REACH i CLP nie są spełniane oraz propozycję rozwiązań i procedur do wdrożenia

Zamów