Piktogramy – čo znamenajú?


Piktogramy – čo znamenajú?

 

Výbušnina

Piktogramy – čo znamenajú?

 
Čo znamená?

Nestabilná výbušnina.
Nebezpečenstvo rozsiahleho
výbuchu.

Čo robiť?

Udržiavajte odstup,
používajte ochranný odev.
Uchovávajte mimo dosahu
tepla, iskier, ohňa alebo
horúcich povrchov. Nefajčite.

Kde sa produkt používa?

Ohňostroje, munícia.

 

Horľavý

Piktogramy – čo znamenajú?

 
Čo znamená?

Vysoko alebo mimoriadne
horľavý plyn, aerosól,
kvapalina a pary.

Čo robiť?

Nezahrievajte ani
nestriekajte do otvoreného
ohňa. Používajte
neiskriace prístroje, nádobu
uchovávajte tesne uzavretú

Kde sa produkt používa?

Lampový olej, benzín,
odlakovač, dezinfekčný
prostriedok na ruky, lepidlo.