Piktogramy – čo znamenajú?

Výbušnina

Čo znamená?

Nestabilná výbušnina.
Nebezpečenstvo rozsiahleho
výbuchu.

Čo robiť?

Udržiavajte odstup,
používajte ochranný odev.
Uchovávajte mimo dosahu
tepla, iskier, ohňa alebo
horúcich povrchov. Nefajčite.

Kde sa produkt používa?

Ohňostroje, munícia.

Horľavý

Čo znamená?

Vysoko alebo mimoriadne
horľavý plyn, aerosól,
kvapalina a pary.

Čo robiť?

Nezahrievajte ani
nestriekajte do otvoreného
ohňa. Používajte
neiskriace prístroje, nádobu
uchovávajte tesne uzavretú

Kde sa produkt používa?

Lampový olej, benzín,
odlakovač, dezinfekčný
prostriedok na ruky, lepidlo.