Registrácia biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení

Registrácia biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení
Dňa 1.11.2013 vstúpil do platnosti nový zákon o biocídnych výrobkoch – Zákon č. 319/2013 Z. z. Tento zákon stanovuje požiadavky pre registráciu biocídnych výrobkov, ktorých účinná látka nebola ešte tzv. „schválená“ a teda takýto výrobok sa registruje podľa „starých“ požiadaviek Smernice pre biocídne prípravky. Tieto požiadavky sú uvedené v § 20 tohto zákona.

  • Požiadavky podľa § 20 Zákona č. 319/2013 Z. z.
    • Žiadosť o zápis do registra
Registrácia biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení
Registrácia biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení