NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR POSTACI CZYNNEJ (UFI)

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia CLP i REACH. Oferujemy pomoc w przypisaniu kodów UFI (unique formula identifier), zgłoszeniem w Poison Center Notification PCN, zarządzaniu nimi oraz pełną obsługę konta w portalu ECHA, przygotowanie zgłoszeń w programie IUCLID i zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi. Zapraszamy … Czytaj dalej NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR POSTACI CZYNNEJ (UFI)