EkotoxInfo – REACH ograniczenia

EkotoxInfo – REACH ograniczenia

EkotoxInfo – REACH ograniczenia

9.10.2019

ECHA informuje o propozycjach wprowadzenia nowych organiczeń dotyczących zawartości WWA granulkach i ściółkach oraz ołowiu w amunicji, nabojach i sprzęcie wędkarskim.

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) informuje na swojej stronie internetowej informuje o wniosku w sprawie ograniczenia stosowania 8 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) znajdujących się w gumowych granulkach i ściółkach wykorzystywanych na przykład na placach zabaw i boiskach z syntetyczną murawą. Jednocześnie rozpoczyna się debata publiczna na temat propozycji ograniczenia stosowania ołowiu w śrucie, amunicji i sprzęcie wędkarskim.

WWA

Komitet ds. Społeczno-Ekonomicznych Analiz (SEAC) przyjął ostateczną opinię, popierającą wniosek holenderskiego Krajowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) i zgodnie z wcześniejszą opinią Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC)

Propozycja ograniczenia obniża całkowity limit stężenia ośmiu WWA do 20 mg/kg (0,002% masowo).

Celem proponowanego ograniczenia jest zapewnienie, aby ryzyko zahorowania raka związane z narażeniem na PAH pozostawało na niskim poziomie dla osób mających kontakt (wdychanie i kontakt ze skórą) z granulkami i ściółką. Obejmuje to na przykład piłkarzy, dzieci bawiące się na boiskach lub placach zabaw oraz pracowników instalujących i utrzymujących takie nawierzchnie.

Propozycja nie ma wpływu na istniejące boiska, ale zapewni, że materiał użyty do utrzymania (uzupełnienia) pól będzie spełniał nowe wymagania.

Wykaz WWA podlegających ograniczeniu:

Substancja nr CAS
Benzo[a]pyrene (BaP) 50-32-8
Benzo[e]pyrene (BeP) 192-97-2
Benzo[a]anthracene (BaA) 56-55-3
Chrysen (CHR) 218-01-9
Benzo[b]fluoranthene (BbFA) 205-99-2
Benzo[j]fluoranthene (BjFA) 205-82-3
Benzo[k]fluoranthene (BkFA) 207-08-9
Dibenzo[a,h]anthracene (DBAhA) 53-70-3

Ostateczne opinie RAC i SEAC zostaną przesłane do Komisji Europejskiej, która zadecyduje, czy spełnione są warunki wprowadzenia ograniczeń. Jeżeli Komisja zdecyduje, że warunki są spełnione, przygotuje projekt aktu prawnego prowadzący do poszerzenia listy ograniczeń REACH (załącznik XVII) i przedłoży go do zaopiniowania państwom członkowskim w komitecie REACH.

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-s-scientific-committees-support-restricting-pahs-in-granules-and-mulches

Ołów

ECHA wszczęła procedurę mającą na celu ocenę potrzeby wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu ołowiu w myśliwstwie i wędkarstwie.

ECHA zachęca zainteresowane strony do przedstawienia dokumentów i informacji na temat wykorzystania ołowiu w amunicji używanej poza terenami podmokłymi, pociskami w dowolnym terenie i sprzęcie wędkarskim do dnia 16 grudnia 2019 r.

Zaproszenie skierowane jest do firm, stowarzyszeń handlowych, stowarzyszeń łowieckich, organizacji sportowych i rybackich, organizacji badawczych i wszelkich innych zainteresowanych stron w państwach członkowskich UE.

Ocena ECHA koncentruje się na zagrożeniach stwarzanych przez ołów dla środowiska i zwierząt, a także na zagrożeniach dla ludzi spowodowanych spożyciem dziczyzny.

 

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/call-for-evidence-on-possible-restriction-of-lead-in-shot-bullets-and-fishing-tackle


Czy znasz swoje obowiązki?

Oferujemy Państwu nasze profesjonalne usługi wdrażania systemu zarządzania chemikaliami, a tym samym spełniania wymagań przepisów REACH w Państwa firmie.

Szeroka oferta szkoleń i seminariów internetowych do końca 2019 r .: https://reachtraining.eu/pl/

Webinaria są również dostępne w języku angielskim: https://reachtraining.eu/en/seminars

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail lub zadzwoń.

Pozdrawiamy!

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

– Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

  1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/
Facebook