EkotoxInfo – REACH autoryzacja +18

EkotoxInfo – REACH autoryzacja +18

EkotoxInfo – REACH autoryzacja +18

9.10.2019

Kolejnych 18 substancji zostało zaproponowanych przez ECHA do objęcia procedurą udzielania zezwoleń.

 W swoim 9 zaleceniu Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaproponowała Komisji Europejskiej włączenie dodatkowych 18 substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) do wykazu substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń.

Substancje zostały wybrane z listy kandydackiej w pierwszej kolejności ze względu na ich specyficzne właściwości w połączeniu z dużą ich ilością na rynku i powszechnym stosowaniem, co może powodować ryzyko dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Niektóre z tych substancji nie są już stosowane w UE, ale mogłyby zostać użyte jako substytuty innych substancji znajdujących się na liście autoryzacji (załącznik XIV). Ich włączenie ma na celu zapobieganie niepożądanemu zastąpieniu.

ECHA zorganizowała publiczne konsultacje w sprawie wstępnego zalecenia między wrześniem a grudniem 2018 r. Komitet Państw Członkowskich (MSC) dokonał przeglądu uwag i przygotował swoją opinię w dniu 26 czerwca 2019 r.

Przy podejmowaniu decyzji o rekomendowaniu substancji do właczenia do załącznika XIV  ECHA uwzględniła otrzymane uwagi, zmiany w dokumentach rejestracyjnych oraz opinię MSC. Wszystkie substancje, w odniesieniu do których przeprowadzono konsultacje, są uwzględnione w ostatecznym zaleceniu.

Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim podejmie ostateczną decyzję o włączeniu substancji do listy zezwoleń oraz o terminach, w których przedsiębiorstwa będą musiały ubiegać się o zezwolenie na ECHA.

 Substancje rekomendowane do właczenia do Załącznika XIV:

 1. 4,4′-isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA)
 2. 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
 3. Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione,formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-Hbl)
 4. 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)
 5. Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)
 6. 4,4′-bis(dimethylamino)-4”-(methylamino)trityl alcohol with ≥ 0.1% of Michler’s ketone (EC No. 202-027-5) or Michler’s base (EC No. 202-959-2)
 7. Dioxobis(stearato)trilead
 8. Fatty acids, C16-18, lead salts
 9. Trilead dioxide phosphonate
 10. Sulfurous acid, lead salt, dibasic
 11. [Phthalato(2-)]dioxotrilead
 12. Trilead bis(carbonate) dihydroxide
 13. Lead oxide sulfate
 14. Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1],cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2],trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3] (HHPA)
 15. Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] (MHHPA)
 16. Tetraethyllead
 17. 2-methoxyethanol
 18. 2-ethoxyethanol

 

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-proposes-18-substances-for-authorisation


Czy znasz swoje obowiązki?

Oferujemy Państwu nasze profesjonalne usługi wdrażania systemu zarządzania chemikaliami, a tym samym spełniania wymagań przepisów REACH w Państwa firmie.

Szeroka oferta szkoleń i seminariów internetowych do końca 2019 r .: https://reachtraining.eu/pl/

Webinaria są również dostępne w języku angielskim: https://reachtraining.eu/en/seminars

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail lub zadzwoń.

Pozdrawiamy!

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

– Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

 1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/
Facebook