EkotoxInfo – phase-in – zasady dla substancji wprowadzonych po 31.12.2019

EkotoxInfo – phase-in – zasady dla substancji wprowadzonych po 31.12.2019

EkotoxInfo – phase-in – zasady dla substancji wprowadzonych po 31.12.2019

10.10.2019

Komisja wyznaczyła dzień 31 grudnia 2019 r. jako datę graniczną, po której niektóre warunki określone w REACH dla substancji wprowadzonych (phase-in) przestaną obowiązywać.

 Przedsiębiorstwa muszą zwrócić uwagę na wyjaśnienia zawarte w opublikowanym dziś rozporządzeniu wykonawczym.

Po dacie granicznej przedsiębiorstwa będą musiały obliczyać wyprodukowaną lub importowaną wielkość w każdym roku kalendarzowym dla każdej z substancji. Aby umożliwić rejestrującym dalsze wypełnianie obowiązków w zakresie udostępniania danych, w tym dotyczących nowych podmiotów i aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej, w rozporządzeniu wykonawczym zaleca się, aby rejestrujący korzystali z podobnych nieformalnych platform komunikacyjnych, jak te wykorzystywane do rejestracji substancji wprowadzonych.

Od 31.12.2019r. przedsiębiorstwa planujące zarejestrować substancję, będą musiały złożyć najpierw zapytanie do ECHA, aby uzyskać informacje o innych rejestrujących. Dopiero po wykonaniu tego kroku będą mogły rozpocząć negocjacje w sprawie udostępniania danych. Przedsiębiorstwa nie będą mogły już polegać na swoich rejestracjach wstępnych.

Wszystkie negocjacje dotyczące udostępniania danych rozpoczynające się po 31.12.2019 r. Będą podlegać przepisom art. 27 rozporządzenia REACH.

Niektóre substancje wprowadzone będą nadal korzystać z mniej rygorystycznych wymagań w zakresie informacji, jeśli będą zarejestrowane w najniższym przedziale tonażu, między 1 a 10 ton rocznie i nie będą spełniać kryteriów wymienionych w załączniku III do REACH.

ECHA link: https://echa.europa.eu/-/rules-for-registration-of-phase-in-substances-clarified


Czy znasz swoje obowiązki?

Oferujemy Państwu nasze profesjonalne usługi wdrażania systemu zarządzania chemikaliami, a tym samym spełniania wymagań przepisów REACH w Państwa firmie.

Szeroka oferta szkoleń i seminariów internetowych do końca 2019 r .: https://reachtraining.eu/pl/

Webinaria są również dostępne w języku angielskim: https://reachtraining.eu/en/seminars

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail lub zadzwoń.

Pozdrawiamy!

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

– Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

  1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/
Facebook