EkotoxInfo – nanomateriały – nowe wymagania Rozporządzenia REACH

EkotoxInfo – nanomateriały – nowe wymagania Rozporządzenia REACH

EkotoxInfo – nanomateriały – nowe wymagania Rozporządzenia REACH

10.10.2019

Od 1 stycznia 2020 r. Przedsiębiorstwa muszą dostarczyć więcej informacji na temat nanomateriałów znajdujących się na rynku UE, zgodnie z wymogami REACH.

Nowe wymagania w zakresie informacji dotyczą producentów i importerów form nano substancji, które podlegają obowiązkowi rejestracji zgodnie z REACH. Za nanoformu uważa się substancje spełniające definicję podaną w zaleceniu Komisji Europejskiej w sprawie nanomateriałów. Zmienione załączniki do REACH wprowadzają wyjaśnienia i nowe przepisy dla:

  • Charakterystyki nanoform lub zakresu nanoform objętych rejestracją (załącznik VI);
  • Oceny bezpieczeństwa chemicznego (załącznik I);
  • Zakresu informacji wymaganych do rejestracji (załączniki III i VII-XI); i
  • Obowiązków dalszych użytkowników (załącznik XII).

Celem jest zapewnienie, że producenci dostarczą wystarczających informacji, aby zapewnić bezpieczne stosowanie nanomateriałów oraz odpowiedniej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Zmiany mają zastosowanie do wszystkich nowych i istniejących rejestracji dotyczących nanoform. Oznacza to, że do 1 stycznia 2020 r. Rejestrujący powinni zaktualizować swoją dokumentację rejestracyjną o wymagane informacje dotyczące nanoform.

Dostępne poradniki i wytyczne dotyczące przeprowadzania badań

Nowe wytyczne ECHA dotyczące nanomateriałów pomagają przedsiębiorstwom w przestrzeganiu zmian w załączniku VI. Ponadto aktualizowane są wytyczne dotyczące podejścia przekrojowego między nanoformami lub grupami nanoform. Oba dokumenty powinny być gotowe do końca 2019 r. Projekty dokumentów zostaną opublikowane w Internecie na stronie: ongoing guidance consultation page.

Działania wspierające

ECHA organizuje webinar w dniu 12 listopada 2019 r. aby omówić nowe wytyczne dotyczące identyfikowania i zgłaszania nanoform oraz grup nanoform.


Czy znasz swoje obowiązki?

Oferujemy Państwu nasze profesjonalne usługi wdrażania systemu zarządzania chemikaliami, a tym samym spełniania wymagań przepisów REACH w Państwa firmie.

Szeroka oferta szkoleń i seminariów internetowych do końca 2019 r .: https://reachtraining.eu/pl/

Webinaria są również dostępne w języku angielskim: https://reachtraining.eu/en/seminars

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas e-mail lub zadzwoń.

Pozdrawiamy!

CENTRA EKOTOKSYKOLOGICZNE

– Niezawodny partner w dziedzinie chemii i przepisów chemicznych, bezpieczeństwa produktów i zarządzania ryzykiem od ponad 25 lat.

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o. o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava SK, s.r.o.
Ekotoxikologické centrum CZ

  1. Dulęby 7

40-833 Katowice, Polska

Email: ekotoks@ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34

Mob.: + 48 793 988 790

Web: https://https://ekotox.pl/
Facebook